پست بعدی

 همسر شهید رجایی: «دو نسل قبل»، گوش های خود را گرفته‌اند که به حرف کسی گوش ندهند / جوانان با این حرف‌ها، «قانع» نمی‌شوند

چ آوریل 12 , 2023
ایرنا نوشت: عاتقه صدیقی گفت که باید مسائل برای جوانان به شیوه های جدید مطرح شود، خواندن و تعریف کردن با یافتن و رسیدن متفاوت است ما باید به معنی مطالب برسیم و آن نیازمند اندیشیدن است.

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000