ببینید | یک راهپیمایی متفاوت در روز ۲۲ بهمن داخل قطار!

ببینید | یک راهپیمایی متفاوت در روز ۲۲ بهمن داخل قطار!

راهپیمایی در قطار یک راهپیمایی متفاوت در روز ۲۲ بهمن را ببینید./دانشجو

دریافت 3 MB

۲۶۲۲۶۳

پست بعدی

ببینید | حمله عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد به اپوزیسیون خارج کشور: شبیه شوخی است

ی فوریه 12 , 2023
پرویز امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: افراد اپوزیسیون شبیه شوخی هستند؛ عقبه‌ای هم که آن‌ها را حمایت می‌کند، پایگاه اجتماعی ندارد و نمی‌تواند عده‌ای را به خیابان بیاورد. اپوزیسیون خارج کشور دچار فقر بدنه اجتماعی است. /دانشجو دریافت 1 MB ۲۶۲۲۶۳

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000