سیدحسن نصرالله گفت می‌خواهد داوطلب‌های غیرشیعه و غیرمسلمان را هم برای جهاد بپذیرد

طنز‌و‌سرگرمی/ تاریخ 5f8767d19f430_5f8767d19f435 آیت الله هاشمی در خاطراتش آورده است: [جامعه] روحانیت مبارز [تهران ] در دفترم جلسه داشـت. بحـث دربـار فعـال کـردن روحانیت مبارز، بعد از ناکامى در انتخابـات اخیـر بـود.

خاطرات روزنوشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۶:

بعد از نماز صبح به کوه رفتم. از روستاى سوهانک بـه قلـه دارآباد رفتیم. سـپس بـه محـل جنگل کاری جهاد [سازندگی] آمدیم. مـسیر برگـشت شـیب تنـد داشـت؛ زانوهایم خیلی خسته شد. سپس با ماشین از طریق دره جنبى، به خانه آمدیم. مقدارى در خـط الـرأس البـرز بین دره فشم و دارآباد، کوهپیمای کردم.

به دفتر رفتیم. [آقای محمدرضا عـارف] وزیـر پست و تلگـراف و تلفـن آمـد. گـزارش برنامه‌هـاى خـود را داد و گفـت، بیـشتر در جهـت تعمیـق سـاخت داخـل و تحقیقـات کـار خواهند کرد. وزیر نیرو، آقای [حبیب‌الله] بیطرف و معاونش آقاى مهندس [رسـول ] زرگـر آمدند. گزارش آب و فاضلاب و برق را دادند و از من براى اعتبار بیشتر براى آب و سـدها کمک خواستند.

آقاى سید حسن نصراالله، دبیرکل حزب الله لبنان آمد و از موفقیت هاى حزب‌الله در لبنـان و آبروى بیشتر بعد از شهادت فرزندش و استیصال اسـراییل در جنـوب لبنـان تعریـف کـرد و گفت، مى خواهند از این به بعد، داوطلـب‌های غیر شـیعه و غیر مـسلمان را هـم بـراى جهـاد بپذیرند. گفت که بعید است اسراییل جنوب لبنان را تخلیه کند.

عصر آقاى ناصر نورى آمد و از سوءعملکرد [سازمان] بازرسـى کـل کـشور در ارتبـاط بـا مسأله ثروت هاى بادآورده و خط گرفتن آنها از عناصـر غیرمـسئول گفـت. آقـاى [علیرضـا ] معیرى، [مشاور رییس جمهور] آمد. راجع به برنامه‌های مشاورتى ریس‌جمهـور گفـت کـه خودش مشاور هماهنگى مشاورین است . از عدم قـدرت تـصمیم گیـرى آقـاى [سـیدمحمد] خاتمى، [رییس جمهور] و نفـوذ افـراد غیـر وارد در دفتـر و تـصمیم گیری‌هـاى ایـشان گیـرى ابـراز نگرانى کرد آقاى [علی]آقامحمدى آمد. براى تجدید اعتماد مردم براى سرمایه گذارى کـه اکنون سلب شده است، پیشنهادهایى داشت.
شب [جامعه] روحانیت مبارز [تهران] در دفترم جلسه داشـت . بحـث دربـار فعـال کـردن روحانیت مبارز، بعد از ناکامى در انتخابـات اخیـر بـود. آقـاى [محمدرضـا] فـاکر، [نماینـده مشهد]، شکایت کرد از اینکه [جامعه] روحانیت، بعـضى از نامزدهـاى انتخابـات مجلـس را تأییــد کرده کــه صــلاحیت ندارنــد و از خــانم [مرضــیه] وحیددســتجردى و خــانم [عاتقــه] صدیقى، [همسر شهید رجایی ،] دو نمایند [جامعه] روحانیت از تهران، شکایت داشـت کـه در پیشنهادهایشان در مجلس مراعات احکام شرعى را نمی‌کنند.

آقاى [علی] غیورى، از رکود اقتصادى کشور و ضررهاى سروصداى مـسأله ثـروت هـاى بادآورده و نیز ستم نسبت به آقاى [داود] تاجران، [شـهردار منطقـه 20]، اظهـارنگرانى کـرد.

آقاى [عبدالحسین] معزى گفت ، تاکنون در دولـت جدیـد ، 550 نفـر از مـدیران وابـسته بـه طیف راست، اکثراً به اتهام حمایت از آقاى ناطق [نوري] در انتخابـات [ریاسـت جمهـوري] اخراج شده‌اند و احتمال دارد به دو هزار نفر برسد و ایـن باعـث مـى شـود کـه در انتخابـات آینده، کسى همکـارى نکنـد. آقـاى [رضـا ] مطلبـى گفـت ، چـرا شـهردار تهـران را تعقیـب نمى کنند و آقاى [محی‌الدین] انوارى، [رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد]، خواست که براى کمک به مساجد در بودجه سال آینده کمک کنم.

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

ادعای پمپئو درباره برنامه هسته‌ای ایران

پ مهر 24 , 1399
سیاسی/ بین الملل وزیر امور خارجه آمریکا باری دیگر با ادعای این که برنامه هسته ای ایران یک تهدید محسوب می شود، گفت که کشورش مانع دستیابی ایران به سلاح هسته ای خواهد شد. مایک پمپئو با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران در صفحه توییترش نوشت: ایران مدعی است که […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000