در صنایع از دیگ ‌های بخار به طور بسیار وسیع استفاده می شود زیرا بسیار کاربردی است و اگر به درستی از آنها استفاده نشود بازدهی و طول عمر آنها کم خواهد شد. اشکال اولیه اولین دیگهای بخار به شکل کروی و مکعب بودند و از ظروف سربسته و ورقهای […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000