پست بعدی

ببینید | دیوانه بازی خطرناک موتورسوار پشت یک تریلی

چ آوریل 5 , 2023
این حرکت موتورها پشت کامیون ها مخصوصا در زمستان برای کمتر برخورد کردن باد سرد به موتور سوار است که این کار بسیار خطرناک است چون با کوچکترین ترمز کامیون موتور سوار کشته میشود. دریافت 1 MB ۲۶۱ ۳۵

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000