پست بعدی

غم همایون شجریان از نبود پدر

د اکتبر 10 , 2022
همایون شجریان با انتشار پستی در اینستاگرامش برای پدرش محمدرضا شجریان، ابراز دلتنگی کرد.

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000