admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

ماجرای ۲۵۰ هزار هکتار زمینی که وزارت جهاد به راه و شهرسازی داد

ش تیر 21 , 1399
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: حتی یک سانتی متر از ۲۵۰ هزار هکتاری که وزارت جهاد کشاورزی به راه و شهرسازی منتقل کرد، زمین کشاورزی نیست.

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000