admin

پست بعدی

روزنامه کیهان: همه کشورها شبیه «سلام فرمانده» را برای کودکان می‌سازند

س مه 24 , 2022
روزنامه کیهان نوشت: بی‌بی‌سی اعتراف کرد همه جای دنیا سرودهایی مانند «سلام فرمانده» برای کودکان می‌سازند. کارشــناس بی‌بی‌سی فارسی درباره جایگاه مرســوم سرودهایی مانند «سلام فرمانده» در عرصه جهان می‌گوید: «حتی در کشــورهای دموکراتیک هم سرودها، ترانه‌ها و آهنگ‌هایی می‌سازند که شهروندان را برای رفتن به جنگ تشویق کنند.» وی […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000