بازی‌های کودکانه‌ای که می‌تواند آتش‌های نهفته را فروزان کند

طراحان بازی رسانه‌ای جدید صهیونیست‌ها، بدون توجه به شرایط سیاسی جدید ایران، از واکنش‌های غیر قابل محاسبه‌ای که تداوم فضاسازی‌ها می تواند برای مجریان اصلی و حامیان پشت صحنه آنها بدنبال داشته باشد غافل ..

5f05c3fdbb0a1_2020-07-08_17-32 طراحان بازی رسانه‌ای جدید صهیونیست‌ها، بدون توجه به شرایط سیاسی جدید ایران، از واکنش‌های غیر قابل محاسبه‌ای که تداوم فضاسازی‌ها می تواند برای مجریان اصلی و حامیان پشت صحنه آنها بدنبال داشته باشد غافل مانده‌اند.

عملیات رسانه‌ای همه جانبه رژیم صهیونیستی برای "باور پذیر کردن نقش اسراییل در رخدادهای اخیر ایران" از جمله حادثه بامداد پنج شنبه۱۲ تیرماه در سایت هسته‌ای نطنز به تدریج در حال نزدیک شدن به مراحلی است که می‌تواند مخاطرات جدی برای این رژیم بدنبال داشته باشد.

هرچند ظاهرا مقامات رسمی این رژیم به طور کامل خود را از گردونه این بازی کودکانه کنار کشیده و حاضر به پذیرش مسئولیتی در مورد ادعاهای مطرح شده نیستند، اما به طور قطع تبعات تداوم این روند، مجموعه این رژیم آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بسیار روشن است که رژیم صهیونیستی از به راه انداختن این خیمه شب بازی جدید به دنبال تامین دو هدف شامل " قدرتمند نمایی" و "منفعت بی هزینه "است.

اما به نظر میرسد طراحان این جریان پرمخاطره، توجهی به بسترهای اجتماعی و شرایط سیاسی جدید ایران ندارند و واکنش‌های غیر قابل محاسبه‌ای که تداوم فضاسازی‌هایی از این دست می‌تواند برای مجریان اصلی و حامیان پشت صحنه آن بدنبال داشته باشد را در نظر نگرفته‌اند.

سردمداران اسراییل باید توجه داشته باشند که اساسا بدلیل ماهیت پلید، جنایتکار و تروریست رژیم صهیونیستی، نفرتی عمیق در جامعه ایران نسبت به این رژیم نهادینه شده است.

تلاش تبلیغاتی برای نشان دادن قدرت و اراده رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به منافع و امنیت مردم ایران، بدون شک نفرت موجود در لایه‌های مختلف اجتماعی را افزایش داده و فشار مردمی به حکومت برای برخورد جدی و تنبیه قاطع این رژیم را در مسیری فزاینده قرار خواهد داد.

موضوع قابل توجه دیگر در این زمینه، واکنشهای جدی است که تداوم فضا سازی‌های اخیر رژیم صهیونیستی می‌تواند از سوی برخی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور بدنبال داشته باشد. تغییرات سیاسی ایجاد شده در ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تقویت قابل ملاحظه پتانسیل‌های مواجهه همه جانبه با رژیم صهیونیستی در مجلس جدید از جمله مسائلی است که به نظر می‌رسد در محاسبات سران اسراییل و حامیان این رژیم به آن توجه کافی نشده است.

نگاهی به اظهار نظرهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از فضاسازی‌های اخیر اسراییل و اتخاذ مواضع بسیار جدی در خصوص لزوم جلوگیری از اقداماتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مقوم رفتارهای اخیر رژیم صهیونیستی است، واجد پیام‌های هشدار دهنده و بازدارنده‌ای است که اگر به آن توجه کافی نشود می تواند اتخاذ تصمیم‌های بسیار مهم در عرصه مقابله با رژیم صهیونیستی را بدنبال داشته باشد.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۵ تیر و در بحبوحه فضاسازی‌های اسراییل در خصوص دست داشتن عوامل این رژیم در حادثه سایت هسته‌ای نطنز طی سخنانی در جلسه مجلس شورای اسلامی گفت: «جمهوری اسلامی و نمایندگان مردم اجازه نخواهند داد که آژانس دستش باز باشد و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و حلقه اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم را تکمیل کند.»

واضح است که اسراییل و حامیانش بدلیل ترس از پاسخگویی قاطع ایران جرأت عبور از خط قرمزهای جمهوری اسلامی را ندارند و از این رو تلاش می‌کنند آرزوهای خود را از مسیر طراحی و اجرای سناریوهای تبلیغاتی و عملیات روانی محقق سازند.

اگر اسراییل این گونه اقدامات را با هدف ایجاد باور در افکار عمومی ایران در خصوص دست داشتن این رژیم در رخدادهای اخیر دنبال میکند باید بداند با فرض باور این دروغ از سوی مردم و مسئولین ایران، نتیجه این باور، ترس و عقب نشینی نخواهد بود بلکه شعله‌های خشمی را فروزان خواهد کرد که به طور قطع رژیم جعلی و آسیب پذیر صهیونیستی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.

طراحان بازی رسانه‌ای جدید صهیونیست‌ها، بدون توجه به شرایط سیاسی جدید ایران، از واکنش‌های غیر قابل محاسبه‌ای که تداوم فضاسازی‌ها می تواند برای مجریان اصلی و حامیان پشت صحنه آنها بدنبال داشته باشد غافل مانده‌اند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f05c3fdbb0a1_2020-07-08_17-32 سیاسی/ بین الملل 18 تیر 1399 – 17:32

عملیات رسانه‌ای همه جانبه رژیم صهیونیستی برای "باور پذیر کردن نقش اسراییل در رخدادهای اخیر ایران" از جمله حادثه بامداد پنج شنبه۱۲ تیرماه در سایت هسته‌ای نطنز به تدریج در حال نزدیک شدن به مراحلی است که می‌تواند مخاطرات جدی برای این رژیم بدنبال داشته باشد.

هرچند ظاهرا مقامات رسمی این رژیم به طور کامل خود را از گردونه این بازی کودکانه کنار کشیده و حاضر به پذیرش مسئولیتی در مورد ادعاهای مطرح شده نیستند، اما به طور قطع تبعات تداوم این روند، مجموعه این رژیم آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بسیار روشن است که رژیم صهیونیستی از به راه انداختن این خیمه شب بازی جدید به دنبال تامین دو هدف شامل " قدرتمند نمایی" و "منفعت بی هزینه "است.

اما به نظر میرسد طراحان این جریان پرمخاطره، توجهی به بسترهای اجتماعی و شرایط سیاسی جدید ایران ندارند و واکنش‌های غیر قابل محاسبه‌ای که تداوم فضاسازی‌هایی از این دست می‌تواند برای مجریان اصلی و حامیان پشت صحنه آن بدنبال داشته باشد را در نظر نگرفته‌اند.

سردمداران اسراییل باید توجه داشته باشند که اساسا بدلیل ماهیت پلید، جنایتکار و تروریست رژیم صهیونیستی، نفرتی عمیق در جامعه ایران نسبت به این رژیم نهادینه شده است.

تلاش تبلیغاتی برای نشان دادن قدرت و اراده رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به منافع و امنیت مردم ایران، بدون شک نفرت موجود در لایه‌های مختلف اجتماعی را افزایش داده و فشار مردمی به حکومت برای برخورد جدی و تنبیه قاطع این رژیم را در مسیری فزاینده قرار خواهد داد.

موضوع قابل توجه دیگر در این زمینه، واکنشهای جدی است که تداوم فضا سازی‌های اخیر رژیم صهیونیستی می‌تواند از سوی برخی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور بدنبال داشته باشد. تغییرات سیاسی ایجاد شده در ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تقویت قابل ملاحظه پتانسیل‌های مواجهه همه جانبه با رژیم صهیونیستی در مجلس جدید از جمله مسائلی است که به نظر می‌رسد در محاسبات سران اسراییل و حامیان این رژیم به آن توجه کافی نشده است.

نگاهی به اظهار نظرهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از فضاسازی‌های اخیر اسراییل و اتخاذ مواضع بسیار جدی در خصوص لزوم جلوگیری از اقداماتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مقوم رفتارهای اخیر رژیم صهیونیستی است، واجد پیام‌های هشدار دهنده و بازدارنده‌ای است که اگر به آن توجه کافی نشود می تواند اتخاذ تصمیم‌های بسیار مهم در عرصه مقابله با رژیم صهیونیستی را بدنبال داشته باشد.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۵ تیر و در بحبوحه فضاسازی‌های اسراییل در خصوص دست داشتن عوامل این رژیم در حادثه سایت هسته‌ای نطنز طی سخنانی در جلسه مجلس شورای اسلامی گفت: «جمهوری اسلامی و نمایندگان مردم اجازه نخواهند داد که آژانس دستش باز باشد و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و حلقه اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم را تکمیل کند.»

واضح است که اسراییل و حامیانش بدلیل ترس از پاسخگویی قاطع ایران جرأت عبور از خط قرمزهای جمهوری اسلامی را ندارند و از این رو تلاش می‌کنند آرزوهای خود را از مسیر طراحی و اجرای سناریوهای تبلیغاتی و عملیات روانی محقق سازند.

اگر اسراییل این گونه اقدامات را با هدف ایجاد باور در افکار عمومی ایران در خصوص دست داشتن این رژیم در رخدادهای اخیر دنبال میکند باید بداند با فرض باور این دروغ از سوی مردم و مسئولین ایران، نتیجه این باور، ترس و عقب نشینی نخواهد بود بلکه شعله‌های خشمی را فروزان خواهد کرد که به طور قطع رژیم جعلی و آسیب پذیر صهیونیستی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.

منبع: نورنیوز

66

اسرائیل
خرابکاری

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks coronavirus پیشنهاد ما

داستان جالب عشق محمدرضا شاه به یک شاهزاده ایتالیایی + عکس
اردوغان کدام سلطان ترک را الگوی خود قرار داده است؟
واگذاری یا اجاره کوچکترین جزیره ایران خلاف قانون اساسی است / قرارداد ایران و چین در مجلس دهم مطرح نشد
باید به دولت کمک کنیم / اوضاع دلار مرداد و شهریور بهتر می‌شود
فروش نفت از 2.5میلیون بشکه در زمان برجام، به 200 تا 300 هزار بشکه در روز رسیده/ امیدی به تامین منابع ارزی نداریم
تیتر جالب رسانه‌های خارجی در رابطه با حکم اعدام روح الله زم / مروری بر زندگی او
سلاحی که می‌تواند کابوس آمریکا در خلیج فارس شود + عکس

به روایت شما چرا مدارس درخواست پول دارند ؟ 1399/4/18 درخواست تامل برانگیز از نیروی انتظامی ! 1399/4/18 مشکلات مردم در روستای فریز شهرستان خوسف 1399/4/18 چرا برخی بسته های اینترنت ایرانسل حذف شده است ؟ 1399/4/18 با متکدیان چگونه رفتار می‌کنید؟! + فیلم 1399/4/17 چرا برای پرسنل نیروهای مسلح کمک معیشتی کرونا واریز نشده است؟ 1399/4/17 ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

روستاهای پایین دست گلپایگان یک قطره آب برای کشاورزی ندارند

چ تیر 18 , 1399
گلپایگان- فرماندار گلپایگان گفت: گلپایگان با وجود دو سد به شهرستان برخوردار از نعمت آب فراوان معروف است و این در حالی است که روستاهای پایین دست گلپایگان یک قطره آب برای کشاورزی ندارند.

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000