سفارت آمریکا با برگزاری رزمایش نظامی نشان داد که پادگان است

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به برگزاری مانور نظامی از سوی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد واکنش نشان داد.

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به برگزاری مانور نظامی از سوی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد واکنش نشان داد.

پست بعدی

ترور شهید سلیمانی بزرگترین هدیه آمریکا به تروریسم تکفیری بود

ش جولای 4 , 2020
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ترور شهید سلیمانی بزرگترین هدیه آمریکا به تروریسم تکفیری و حامیانش بود. دریابان علی شمخانی در جلسه پیگیری سیاسی ـ حقوقی پرونده ترور شهید قاسم س..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000