آخرین علت برای بازگشت ترامپ چیست؟

ترامپ به میزان قابل توجهی از بایدن عقب افتاده است. در دوران معاصر هیچ نامزد انتخاباتی همانند بایدن در موضع قدرت نیست، ولی موضع قدرت بایدن متزلزل و برخلاف ترامپ، فاقد پایگاه انتخاباتی مستحکم است. نتایج..

5f002813b51f9_2020-07-04_11-26 ترامپ به میزان قابل توجهی از بایدن عقب افتاده است. در دوران معاصر هیچ نامزد انتخاباتی همانند بایدن در موضع قدرت نیست، ولی موضع قدرت بایدن متزلزل و برخلاف ترامپ، فاقد پایگاه انتخاباتی مستحکم است.

نتایج نظر سنجی ملی نشان می دهد که ترامپ به میزان قابل توجهی از بایدن عقب افتاده است. درواقع، در دوران معاصر تاریخ امریکا هیچ نامزد انتخاباتی همانند بایدن در موضع قدرت نیست، ولی موضع قدرت بایدن متزلزل و برخلاف ترامپ، فاقد پایگاه انتخاباتی مستحکم و منسجم است.
مت مک کویاک در وب سایت شبکه خبری الجزیره قطر در تحلیلی با عنوان «احتمال انتخاب دوباره برای ترامپ کم شده، اما از بین نرفته است» نوشت:

مطالب زیادی در مورد هواداران ترامپ که حدود ۴۰ درصد آرا انتخاباتی را در اختیار دارند، نوشته شده است .برخی تلاش کرده اند این هواداران را بی اهمیت نشان دهند ولی آنها با وجود حملات مداوم، همچنان به ترامپ وفادارند و به او و دستور کار وی ایمان دارند.

هواداران ترامپ خواستار احداث دیوار مرزی و اجرای قوانین مهاجرت و مخالف کاهش بودجه پلیس هستند، از کاهش مالیات ، وجود ارتش قدرتمندتر و قضات محافظه کار حمایت می کنند .آنها معتقدند ترامپ به وعده های خود عمل کرده است و خواستار انتخاب دوباره او هستند.

بایدن شاید امروز از حمایت گسترده مردم برخوردار باشد ولی آیا می تواند آنها را برای رفتن به مراکز رای گیری، بسیج کند؟

من معتقدم آرا به چند علت، به نفع ترامپ تغییر خواهد کرد. نخست آن که، او از مزیت مهمی در میان هواداران خود در مقایسه با بایدن برخوردار است.
نظرسنجی گالوپ نشان می دهد که بیماری کرونا ، فروپاشی اقتصادی و اعتراضات نژادی باعث کاهش محبوبیت ترامپ به زیر ۴۰ درصد شده است ولی اگر او بتواند به محدود ۴۵ درصد برسد، در انتخابات با اختلاف اندک برنده خواهد شد .

بایدن در بیشتر مدت چهار ماه گذشته در انظار دیده نشده، مصاحبه های کمتری انجام داده و در سه ماه گذشته کنفرانس خبری نداشته است.

می دانیم که ترامپ هنگام مواجهه با حریف بهترین عملکرد را دارد ولی اکنون بایدن در زیر زمین خود مخفی شده است و ترامپ به صورت انفرادی ارزیابی می شود.

بایدن می خواهد انتخابات یک همه پرسی علیه ترامپ باشد و ترامپ می خواهد نشان دهد چه کسی بهترین فرد برای احیای اقتصاد امریکاست.
آخرین علت برای بازگشت ترامپ این است که شرایط اقتصادی در ماه سپتامبر بهتر از امروز خواهد بود و نگاه رای دهندگان را به امنیت اقتصادی خود بهتر خواهد کرد. بهترین استدلال ترامپ این خواهد بود که قدرتمندترین اقتصاد را در تاریخ نوین امریکا ایجاد کرده است و بار دیگر چنین خواهد کرد.
دو تفاوت مهم میان انتخابات سال ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ این است که در سال ۲۰۱۶ هردو نامزد یعنی ترامپ و کلینتون با نگاه منفی مواجه بودند، ولی اکنون ترامپ رئیس جمهور منصوب است و تاکنون نگاه منفی به بایدن وجود نداشته است ولی درمورد ترامپ این نگاه وجود دارد.
اردوگاه ترامپ باید نگاه منفی در مورد بایدن را تقویت کند تا فرصت پیروزی داشته باشد و بهترین فرصت برای بی اعتبار کردن بایدن در مناظرات انتخاباتی رقم خواهد خورد. ترامپ امید بسیاری به این مناظره ها بسته است .
من معتقدم انتخابات ۲۰۲۰بسیار رقابتی و با اختلاف اندک جلو خواهد رفت.

ترامپ در این سه سال گذشته با هواداران خود در تماس بوده است و اکنون باید از طریق شهروندان سالمند ، زنان سفید پوست حاشیه نشین و رای دهندگان سیاه پوست ، این حاشیه امنیت خود را بیشتر کند.
اکنون به نظر می رسد که بایدن شکست نخواهد خورد ، ولی چهار ماه، در جهان سیاست امریکا، دوره ای طولانی محسوب می شود.

ترامپ به میزان قابل توجهی از بایدن عقب افتاده است. در دوران معاصر هیچ نامزد انتخاباتی همانند بایدن در موضع قدرت نیست، ولی موضع قدرت بایدن متزلزل و برخلاف ترامپ، فاقد پایگاه انتخاباتی مستحکم است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f002813b51f9_2020-07-04_11-26 سیاسی/ بین الملل 14 تیر 1399 – 11:26

نتایج نظر سنجی ملی نشان می دهد که ترامپ به میزان قابل توجهی از بایدن عقب افتاده است. درواقع، در دوران معاصر تاریخ امریکا هیچ نامزد انتخاباتی همانند بایدن در موضع قدرت نیست، ولی موضع قدرت بایدن متزلزل و برخلاف ترامپ، فاقد پایگاه انتخاباتی مستحکم و منسجم است.
مت مک کویاک در وب سایت شبکه خبری الجزیره قطر در تحلیلی با عنوان «احتمال انتخاب دوباره برای ترامپ کم شده، اما از بین نرفته است» نوشت:

مطالب زیادی در مورد هواداران ترامپ که حدود ۴۰ درصد آرا انتخاباتی را در اختیار دارند، نوشته شده است .برخی تلاش کرده اند این هواداران را بی اهمیت نشان دهند ولی آنها با وجود حملات مداوم، همچنان به ترامپ وفادارند و به او و دستور کار وی ایمان دارند.

هواداران ترامپ خواستار احداث دیوار مرزی و اجرای قوانین مهاجرت و مخالف کاهش بودجه پلیس هستند، از کاهش مالیات ، وجود ارتش قدرتمندتر و قضات محافظه کار حمایت می کنند .آنها معتقدند ترامپ به وعده های خود عمل کرده است و خواستار انتخاب دوباره او هستند.

بایدن شاید امروز از حمایت گسترده مردم برخوردار باشد ولی آیا می تواند آنها را برای رفتن به مراکز رای گیری، بسیج کند؟

من معتقدم آرا به چند علت، به نفع ترامپ تغییر خواهد کرد. نخست آن که، او از مزیت مهمی در میان هواداران خود در مقایسه با بایدن برخوردار است.
نظرسنجی گالوپ نشان می دهد که بیماری کرونا ، فروپاشی اقتصادی و اعتراضات نژادی باعث کاهش محبوبیت ترامپ به زیر ۴۰ درصد شده است ولی اگر او بتواند به محدود ۴۵ درصد برسد، در انتخابات با اختلاف اندک برنده خواهد شد .

بایدن در بیشتر مدت چهار ماه گذشته در انظار دیده نشده، مصاحبه های کمتری انجام داده و در سه ماه گذشته کنفرانس خبری نداشته است.

می دانیم که ترامپ هنگام مواجهه با حریف بهترین عملکرد را دارد ولی اکنون بایدن در زیر زمین خود مخفی شده است و ترامپ به صورت انفرادی ارزیابی می شود.

بایدن می خواهد انتخابات یک همه پرسی علیه ترامپ باشد و ترامپ می خواهد نشان دهد چه کسی بهترین فرد برای احیای اقتصاد امریکاست.
آخرین علت برای بازگشت ترامپ این است که شرایط اقتصادی در ماه سپتامبر بهتر از امروز خواهد بود و نگاه رای دهندگان را به امنیت اقتصادی خود بهتر خواهد کرد. بهترین استدلال ترامپ این خواهد بود که قدرتمندترین اقتصاد را در تاریخ نوین امریکا ایجاد کرده است و بار دیگر چنین خواهد کرد.
دو تفاوت مهم میان انتخابات سال ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ این است که در سال ۲۰۱۶ هردو نامزد یعنی ترامپ و کلینتون با نگاه منفی مواجه بودند، ولی اکنون ترامپ رئیس جمهور منصوب است و تاکنون نگاه منفی به بایدن وجود نداشته است ولی درمورد ترامپ این نگاه وجود دارد.
اردوگاه ترامپ باید نگاه منفی در مورد بایدن را تقویت کند تا فرصت پیروزی داشته باشد و بهترین فرصت برای بی اعتبار کردن بایدن در مناظرات انتخاباتی رقم خواهد خورد. ترامپ امید بسیاری به این مناظره ها بسته است .
من معتقدم انتخابات ۲۰۲۰بسیار رقابتی و با اختلاف اندک جلو خواهد رفت.

ترامپ در این سه سال گذشته با هواداران خود در تماس بوده است و اکنون باید از طریق شهروندان سالمند ، زنان سفید پوست حاشیه نشین و رای دهندگان سیاه پوست ، این حاشیه امنیت خود را بیشتر کند.
اکنون به نظر می رسد که بایدن شکست نخواهد خورد ، ولی چهار ماه، در جهان سیاست امریکا، دوره ای طولانی محسوب می شود.

منبع: خبرآنلاین

66

دونالد ترامپ
جو بایدن

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks خرید شارژو بسته اینترنتی coronavirus پیشنهاد ما

فروش نفت از 2.5میلیون بشکه در زمان برجام، به 200 تا 300 هزار بشکه در روز رسیده/ امیدی به تامین منابع ارزی نداریم
تیتر جالب رسانه‌های خارجی در رابطه با حکم اعدام روح الله زم / مروری بر زندگی او
قیمت مسکن تا مهر از مرز تورم عبور نمی‌کند
آیا افزایش جمعیت و فرزندآوری موجب سیاه روزی ما می‌شود؟/ مروی بر یک نظریه جنجالی ۲۰۰ساله
حاکمیت سریعترین راه رسیدن به منابع را جیب مردم می داند/دولت راهی جز بالا بردن نرخ ارز نمی بیند/دولت و مجلس با فضاسازی باعث هجوم به بازار سهام شدند
با چند حقوق پایه می‌توان یک خانه 40 متری خرید؟ + نمودار و جدول
بیروت؛ اتاق باروت یا شهر صلح/ ایران و ترکیه بر سر لبنان با یکدیگر درگیر می‌شوند؟

به روایت شما عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کرج+فیلم 1399/4/12 افزایش سر سام آور اجاره مسکن 1399/4/12 چرا حقوق مهندسین تعمیر و نگهداری هواپیما ایران ایر کم شده است؟ 1399/4/12 گرانی سرسام آور لاستیک خودرو 1399/4/11 گلایه مخاطبین خبرفوری از وضعیت نابسامان مسکن! 1399/4/11 مسولین مهرشهر زاهدان را به حال خود رها کره اند ! 1399/4/11 ادامه

پست بعدی

لحظه حمله هوایی ترکیه به دهکده‌ای کردنشین در عراق

ش جولای 4 , 2020
لحظۀ حمله هوایی ترکیه به دهکده‌ای کردنشین عراق که بچه‌ها مشغول بازی و آب‌تنی بودند.

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000