واکنش معاون سیاسی سپاه به تلاش آمریکا برای محدود کردن فعالیت موشکی ایران و تمدید تحریم تسلیحاتی

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معتقد است آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی و محدود سازی فعالیت‌های موشکی ایران هستند. سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقل..

2.gif 5efd7a436224e_5efd7a4362251 معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معتقد است آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی و محدود سازی فعالیت‌های موشکی ایران هستند.

سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و برجام قرار است در مهرماه به پایان برسد، گفت: رفتار آمریکا در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران نشان می‌دهد که آنها اساساً به هیچ نوع تعهد و پیمانی پایبند نیستند.

وی با اشاره به عهد شکنی‌های متعدد آمریکا در سال‌های گذشته و خروج ترامپ از توافقات بین‌المللی ادامه داد: عدم پایبندی دولتمردان آمریکا به معاهدات بین المللی و همچنین توافق هسته‌ای به خوبی برای ملت ما آشکار کرد، آمریکایی‌ها بر هیچ پیمانی پایبند نیستند و در حوزه‌های مختلف به دنبال محروم سازی و یا محدود کردن ایران هستند؛ در واقع آمریکایی‌ها در طول تاریخ به خوبی نشان داده‌اند که به هیچ عنوان خواهان پیشرفت و قدرتمند شدن ملت ایران نیستند.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به سیاست‌های دولت مردان آمریکا برای تسلط بر منطقه غرب آسیا، تصریح کرد: آمریکا برای اینکه بتواند سلطه خود در منطقه و ایران را به دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برگرداند به دنبال این است که مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهد تا به ضم خود به این اهداف برسند، اما به طور قطع می‌توان گفت دوران زورگویی و قلدری آمریکایی‌ها به پایان رسیده و به این هدف هرگز نخواهند رسید.

سردار جوانی افزود: در سال‌های اخیر مشاهده کردیم که آمریکایی‌ها به دنبال آن بودند که با خروج از توافق هسته‌ای به نوعی با یک برجام جدید محدودیت‌های دائمی را در فعالیت‌های هسته‌ای ایران ایجاد کنند. در حوزه موشکی نیز در سال‌های گذشته آنها با تحریم‌های گسترده تلاش داشتند که برد فعالیت‌های موشکی ایران را محدود کنند، همچنین در عرصه منطقه‌ای به دنبال این بودند که رابطه جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های مقاومت را محدود کرده و به طور اساسی این روابط را قطع کند. از سوی دیگر با اتهامات واهی به ایران و استفاده ابزاری از آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌خواستند بازرسی‌ها را در جمهوری اسلامی ایران فراگیر کرده، به‌گونه‌ای که بی سابقه‌ترین بازرسی‌ها را در ایران انجام دهند.

قطعنامه شورای حکام برآمده از اهداف سلطه طلبانه استکبار است

وی در ادامه با اشاره به قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران، گفت: قطعنامه اخیر شورای حکام که پیش نویس آن توسط سه کشور اروپایی تهیه شد نیز در راستای همین اهداف سلطه طلبی استکبار است، لذا با نزدیک شدن به زمان مقرر در طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام و پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران در مهرماه طرح تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال می‌کنند.

معاون سیاسی سپاه گفت: جمهوری اسلامی ایران باید از حقوق خود دفاع کند و قطعاً این کار را خواهد کرد، اگرچه آمریکا با استفاده از نفوذ بر دیگر کشورها و استفاده از عوامل خود در مجامع بین المللی، به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است اما مردم و مسئولان ایران بر ایستادگی بر حقوق و منافع خود مصمم هستند و قطعاً از این حق خود دفاع و مقابل زیاده خواهی‌های آمریکا می‌ایستند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معتقد است آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی و محدود سازی فعالیت‌های موشکی ایران هستند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5efd7a436224e_5efd7a4362251 سیاسی/ دفاعی 12 تیر 1399 – 10:52

سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و برجام قرار است در مهرماه به پایان برسد، گفت: رفتار آمریکا در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران نشان می‌دهد که آنها اساساً به هیچ نوع تعهد و پیمانی پایبند نیستند.

وی با اشاره به عهد شکنی‌های متعدد آمریکا در سال‌های گذشته و خروج ترامپ از توافقات بین‌المللی ادامه داد: عدم پایبندی دولتمردان آمریکا به معاهدات بین المللی و همچنین توافق هسته‌ای به خوبی برای ملت ما آشکار کرد، آمریکایی‌ها بر هیچ پیمانی پایبند نیستند و در حوزه‌های مختلف به دنبال محروم سازی و یا محدود کردن ایران هستند؛ در واقع آمریکایی‌ها در طول تاریخ به خوبی نشان داده‌اند که به هیچ عنوان خواهان پیشرفت و قدرتمند شدن ملت ایران نیستند.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به سیاست‌های دولت مردان آمریکا برای تسلط بر منطقه غرب آسیا، تصریح کرد: آمریکا برای اینکه بتواند سلطه خود در منطقه و ایران را به دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برگرداند به دنبال این است که مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهد تا به ضم خود به این اهداف برسند، اما به طور قطع می‌توان گفت دوران زورگویی و قلدری آمریکایی‌ها به پایان رسیده و به این هدف هرگز نخواهند رسید.

سردار جوانی افزود: در سال‌های اخیر مشاهده کردیم که آمریکایی‌ها به دنبال آن بودند که با خروج از توافق هسته‌ای به نوعی با یک برجام جدید محدودیت‌های دائمی را در فعالیت‌های هسته‌ای ایران ایجاد کنند. در حوزه موشکی نیز در سال‌های گذشته آنها با تحریم‌های گسترده تلاش داشتند که برد فعالیت‌های موشکی ایران را محدود کنند، همچنین در عرصه منطقه‌ای به دنبال این بودند که رابطه جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های مقاومت را محدود کرده و به طور اساسی این روابط را قطع کند. از سوی دیگر با اتهامات واهی به ایران و استفاده ابزاری از آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌خواستند بازرسی‌ها را در جمهوری اسلامی ایران فراگیر کرده، به‌گونه‌ای که بی سابقه‌ترین بازرسی‌ها را در ایران انجام دهند.

قطعنامه شورای حکام برآمده از اهداف سلطه طلبانه استکبار است

وی در ادامه با اشاره به قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران، گفت: قطعنامه اخیر شورای حکام که پیش نویس آن توسط سه کشور اروپایی تهیه شد نیز در راستای همین اهداف سلطه طلبی استکبار است، لذا با نزدیک شدن به زمان مقرر در طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام و پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران در مهرماه طرح تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال می‌کنند.

معاون سیاسی سپاه گفت: جمهوری اسلامی ایران باید از حقوق خود دفاع کند و قطعاً این کار را خواهد کرد، اگرچه آمریکا با استفاده از نفوذ بر دیگر کشورها و استفاده از عوامل خود در مجامع بین المللی، به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است اما مردم و مسئولان ایران بر ایستادگی بر حقوق و منافع خود مصمم هستند و قطعاً از این حق خود دفاع و مقابل زیاده خواهی‌های آمریکا می‌ایستند.

منبع: مهر

38

سپاه پاسداران
سپاه

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks خرید شارژو بسته اینترنتی coronavirus پیشنهاد ما

تیتر جالب رسانه‌های خارجی در رابطه با حکم اعدام روح الله زم / مروری بر زندگی او
قیمت مسکن تا مهر از مرز تورم عبور نمی‌کند
آیا افزایش جمعیت و فرزندآوری موجب سیاه روزی ما می‌شود؟/ مروی بر یک نظریه جنجالی ۲۰۰ساله
حاکمیت سریعترین راه رسیدن به منابع را جیب مردم می داند/دولت راهی جز بالا بردن نرخ ارز نمی بیند/دولت و مجلس با فضاسازی باعث هجوم به بازار سهام شدند
با چند حقوق پایه می‌توان یک خانه 40 متری خرید؟ + نمودار و جدول
بیروت؛ اتاق باروت یا شهر صلح/ ایران و ترکیه بر سر لبنان با یکدیگر درگیر می‌شوند؟
مرگ منصوری مشکوک است / باید عکسی از جسد منتشر شود / احتمال همکاری مقامات رومانی در قتل منصوری وجود دارد

به روایت شما عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کرج+فیلم 1399/4/12 افزایش سر سام آور اجاره مسکن 1399/4/12 چرا حقوق مهندسین تعمیر و نگهداری هواپیما ایران ایر کم شده است؟ 1399/4/12 گرانی سرسام آور لاستیک خودرو 1399/4/11 گلایه مخاطبین خبرفوری از وضعیت نابسامان مسکن! 1399/4/11 مسولین مهرشهر زاهدان را به حال خود رها کره اند ! 1399/4/11 ادامه

پست بعدی

دادستان تهران: بررسی‌های اولیه حاکی از غیرعمدی بودن حادثه کلینیک سینا است

پ جولای 2 , 2020
دادستان تهران با اشاره به پیگیری‌های قضایی آتش سوزی کلینیک سینا اطهر گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از غیرعمدی بودن حادثه کلینیک سینا است. علی القاصی در بخش خبری ۲۱ در رابطه با پیگیری‌های قضایی آتش‌سوزی کل..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000