پست بعدی

 لطمه‌زدن به یک انسان شرعا و قانونا جریمه دارد/ هیچ‌کس حق برخورد فیزیکی ندارد/ ویدئو

ی اکتبر 4 , 2020
امام جمعه اصفهان گفت: ضابطین قضایی طبق قانون و شرع در مورد افرادی که عمداً حجاب را بر می‌دارند، دخالت کنند. آیت‌الله طباطبایی‌نژاد گفت: هیچ‌کس حق برخورد فیزیکی ندارد. اگر امر به معروف اثر نداشت، دعوت کنند و نصیحت کنند. طبق قانون و شرع، قطعاً لطمه‌زدن به انسان جریمه دارد. […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000