سیاسی/ دفاعی رئیس اداره تحقیقات و امور صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: موساد، پشت پرده اصلی ترور شهید فخری زاده است. سردار محمد عزیزی دلشا گفت: شهید دکتر فخری زاده شخصیتی خستگی ناپذیر و پرتلاش، فخر جامعه علمی و دفاعی کشور و پایه گذار بسیاری از حوزه های علوم […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000