سیاسی/ بین الملل استفان والت، نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل در توئیتی به ترور شهید فخری زاده واکنش نشان داد. استفان والت، نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل در توئیتی نوشت: بایدن در ماه مارس، در "فارن افرز" نوشت كه ترور سردار سلیمانی توسط ترامپ "احتمال شکل‌گیری یک چرخه […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000