مقامات نپالی از اندازه گیری مجدد اورست خبر داده و اظهار کردند که ارتفاع آن نسبت به گذشته افزایش داشته است! دولت نپال قصد دارد ارتفاع جدید کوه اورست، بلند ترین قله جهان را اعلام کند. مقامات نپالی در خصوص اندازه گیری مجدد بام دنیا اظهار کرده که ارتفاع اورست […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000