به جرات می توان گفت که پرسنل جمع آوری ضایعات در کرج بهترین خریداران آهن قراضه هستند. همانطور که مشاهده می شود، امروزه بسیاری از افراد و کسب و کارها پسماندهای تولیدی مانند خودرو و غیره را به فروش می رسانند. خریدار ضایعات در کرج بهترین مرکز خریدار ضایعات در […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000