سیاسی/ سیاست داخلی همسر شهید احمدی روشن گفت: فقط این را آرزو دارم که دیگر حتی حرف مذاکره را نزنند و احیانا تلاش نکنند چهره بایدن را برای مردم لطیف و قابل مذاکره بدانند. فاطمه کاشانی همسر شهید احمدی روشن در گفتگو با خبر فوری و در واکنش به شهادت […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000