جولانگاه مشتی بی هنر که در این شرایط تحریمی پول مردم ایران را به نام قمار می مکند و از کشور خارج می کنند. و این همه بدون همکاران ایرانی و دست های حامی آنها در ایران ابدا ممکن نیست.badoorbin.com akhbarazad.com منبع : خبرفوری

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000