محققان سنگاپوری یک روش سریع و ایمن برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی ایجاد کردند که می‌تواند به افزایش امنیت انرژی کشورهای متکی به گاز طبیعی در سراسر جهان کمک کند. گاز طبیعی ممکن است در میان سوخت‌های فسیلی تمیزترینِ آنها باشد، اما ذخیره سازی ایمن و کارآمد این گاز که قابلیت […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000