در حال حاظر استفاده و نیز خرید و فروش میوه های خشک شده به سرعت در حال گسترش می باشد و اکثر افراد ترجیح می دهند از میوه های خشک شده مثل قیسی زردآلواستفاده کنند و دلیل آن هم این است که خواص میوه در میوه خشک شده بیشتر می […]

یکی از میوه هایی که در تابستان رشد می کند زرد آلو بوده که در انواع نهال را در ارومیه دارد. این محصول به رنگ زرد روشن بود که هر چه تیره تر باشد نشان از پخته بودن آن است و یک هسته بسیار بزرگ در وسط آن وجود داشته […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000