فیلم سینمایی «بیست کووید» با فیلمنامه ای از «رضا مقصودی» و با حمایت بنیاد سینمایی فارابی در مرحله نگارش فیلمنامه است. در پی عقد قرارداد نگارش فیلم نامه «بیست کووید» با بنیاد سینمایی فارابی، «رضا مقصودی» در حال نوشتن این فیلمنامه است که بر بستری اجتماعی و کمدی روایت می […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000