سعید قاسمی، یک فعال سیاسی و از فرماندهان دوران دفاع مقدس در اعتراض به رئیس جمهور به دلیل عدم کنترل قیمت‌ها گفت: آقای رئیسی! تکلیف ما را مشخص کن، یا خودت با آنهایی یا فرمان دست تو نیست.

ناه نیوز نوشت : جعفرزاده ایمن آبادی گفت: نتیجه عددسازی و دستاوردسازی دولت همین است که می بینیم، زندگی برای مردم روز به روز سخت تر می شود و قطعا اوضاع در سال ۱۴۰۲ بدتر از ۱۴۰۱ خواهد بود.

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000