شاعر و مترجم کتاب‌های کودک در سوگ درگذشت عمو راستگو دست به قلم شده و از خاطرات مشترکشان نوشته است. به گزارش خبر فوری، مصطفی رحمان دوست در دلنوشته ای که در اختیار ما قرار داده، چنین نوشته است: من برنامه کودک تلویزیون را داشتم و راستگو را نمی شناختم. […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000