دکتر هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه، در یادداشت تازه ای، نگاه متفاوت خود به ایام زیست سرطانی را نگاشته است. متن این یادداشت را به شرح زیر می خوانید: «پس بدان این اصل را ای اصل جوهر که را درد است او برده‌ست بوهر که او بیدارتر پردردترهر که او […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000