برد پیت و دیوید فینچر تاکنون در سه فیلم با یکدیگر همکاری کرده‌اند و این روزها گاهی برای دیدن فیلم به سوی هم می‌شتابند. از نحوه‌ی فیلمسازی «دیوید فینچر» کم و بیش همه آگاهی دارند، اما نحوه‌ی فیلم دیدن فینچر چطور؟ این کارگردان به همان‌اندازه که در فیلمسازی دقیق است […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000