وقتی نگران پسرم شدم هراسان در سرویس بهداشتی را گشودم اما با دیدن صحنه ای هولناک زبانم بند آمد چرا که فرزندم خون آلود روی زمین افتاده بود. زن ۵۸ ساله که برای شکایت از پسرش و با در دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر توهین،تخریب، تهدید و ضرب و […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000