علی‌اکبر رائفی‌پور تئوریسین اصولگرا در سخنانی گفت: اگر برخی از مسئولین‌مان را بفرستیم رژیم صهیونیستی، ظرف ۲۴ الی ۴۸ ساعت سقوط می‌کند! علی‌اکبر رائفی‌پور تئوریسین اصولگرا در سخنانی گفت: اگر برخی از مسئولین‌مان را بفرستیم رژیم صهیونیستی، ظرف ۲۴ الی ۴۸ ساعت سقوط می‌کند! علی اکبر رائفی پور اصولگرا

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000