ایرنا نوشت : رئیس جمهور با بیان اینکه موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران حمایت از یکپارچگی و تمامیت ارضی همه کشورها از جمله جمهوری آذربایجان است، اظهارداشت: وجود روابط سازنده، بر پایه منافع متقابل میان کشورهای همسایه به ویژه ایران و آذربایجان موثرترین عامل در حفظ و تقویت امنیت منطقه […]

ایرنا نوشت : رییس‌جمهوری گفت: هدایت، نظارت و حمایت سه وظیفه دولت در راستای هماهنگ‌سازی بخش خصوصی با اقتصاد است. باید به فعالیت‌های مولد در کشور میدان داد و موانع سرمایه‌گذاری در این زمینه را برطرف کرد.

فارس نوشت: رحیم صفوی گفت : زمانی سفیر آمریکا می‌گفت که رئیس دانشگاه تهران تغییر کند که این تغییر به دلیل نفوذ آمریکا در زمان طاغوت میسر می‌شد، اما اکنون ما با توجه به مقاومت مردم کشورمان به قدرت اول منطقه و جهان اسلام تبدیل می‌شویم.

فارس نوشت: رحیم صفوی گفت : زمانی سفیر آمریکا می‌گفت که رئیس دانشگاه تهران تغییر کند که این تغییر به دلیل نفوذ آمریکا در زمان طاغوت میسر می‌شد، اما اکنون ما با توجه به مقاومت مردم کشورمان به قدرت اول منطقه و جهان اسلام تبدیل می‌شویم.

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000