محمد خاتمی: تا هنگامی که استبداد و تبعیض، نابرابری و ظلم و بیداد و دروغ هست، عاشورا هست

رئیس جمهور اسبق ایران گفت: تا هنگامی که استبداد و استضعاف و تبعیض، نابرابری و ظلم و بیداد، دروغ و ریا و تزویر و پلشتی هست، عاشورا هست و پیام عاشورا کارساز است

سیدمحمدخاتمی در پیامی به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه های کشور بر ضرورت ایجاد عدالت آموزشی، عدالت در بخش سلامت و عدالت اقتصادی تاکید کرد.

مهم ترین بخش های این پیام به این شرح است:

* تا هنگامی که استبداد و استضعاف و تبعیض، نابرابری و ظلم و بیداد، دروغ و ریا و تزویر و پلشتی هست، عاشورا هست و پیام عاشورا کارساز است و اگر مشیت خدا بر این قرار بگیرد که این همه زشتی و پلشتی از میان برخیزد و انسان به حقوق خود برسد و حرمت انسان، نگاه داشته شود و آزادی و آبادانی و امنیت و کرامت بر زندگی انسان حاکم گردد، آنگاه یعنی مرام عاشورا حاکم شده است بنابراین همواره عاشورا زنده است.

عدالت آموزشی در آستانه شروع سال تحصیلی

* آموزش مجازی مشکلاتی دارد به ویژه برای طبقات محروم جامعه. آیا همه به امکانات فضای مجازی دسترسی دارند؟ آیا همه می توانند از فضای اینترنتی استفاده کنند؟ آیا آموزش دهندگان خصوصیت حضور در این عرصه را یاد گرفته اند؟ آیا فرزندان ما می توانند از این فضا استفاده کنند؟

* صرف نظر ار کمبودهای فنی و زیرساختی که کشورهایی نظیر ما با آن مواجه هستند، نوعی بی عدالتی در این عرصه شاهدیم یعنی دسترسی همه افراد به این آموزش و فضا یکسان نیست و هنوز بخشی از جامعه ما از ابتدایی ترین امکانات برای تحقق آموزش مجازی و حضور در دنیای مجازی محروم هستند و گفته می شود بخش قابل توجهی از فرزندان ما از خانواده های ضعیف حتی از داشتن موبایل هوشمند و حتی در مواردی از امکانات تلویزیونی محروم هستند.

* عدالت آموزشی یکی از پایه های مهم عدالت است که برای زندگی انسانی لازم است و البته عدالت در عرصه سلامت، اقتصاد و همه عرصه های زندگی باید رعایت شود.

جامعه عادل چه جامعه‌ایست؟

* جامعه‌ایست که در آن سازوکارهای دسترسی به ثروت، قدرت، اطلاعات و منزلت تبعیض آمیز نباشد؛ یعنی همه افراد از همه طبقات امکانات برابری برای دسترسی به این عرصه ها داشته باشند.

* در یک جامعه ای که مردم سالار باشد –که از محورهای عدالت است- مردم می توانند در انتخاباتی آزاد نمایندگان خود را روی کار آورند. در یک نظام عادل، حاکمان، نماینده مردمان هستند و لازمه این مردم سالاری، آزادی بیان و بعد از بیان و داشتن حق بازخواست و اعتراض نسبت به قدرتی است که از سوی مردم به حاکمان داده شده است؛ این دسترسی مساوی افراد به قدرت است.

ضرورت گردش آزاد اطلاعات

* گردش آزاد اطلاعات بسیار مهم است و باید اطلاعات آزادانه در جامعه رد و بدل شود و همه امکان دسترسی به آن را داشته باشند؛ اگر گفته می شود رسانه ها باید آزاد باشند برای این است که این دسترسی به اطلاعات برای همه آسان و میسر باشد.

تاکید بر شفافیت در قدرت

* در زمینه قدرت نیز علاوه بر پاسخگویی به مردم و امکان بازخواست قدرت، شفافیت بسیار مهم است چون جلوی فساد را می گیرد و جلوی تراکم امکانات در دست عده ای خاص را می گیرد. شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و آزادی انتخاب مردم و دسترسی به امکانات زندگی برخوردار و خوب، مسایلی است که در عدالت باید رعایت شود.

ضرورت توسعه توام با عدالت

* توسعه بدون عدالت یعنی راندن طبقه متوسط به سوی طبقه محروم و برخورداری بیشتر بخش کوچکی از امکانات جامعه و عدالت بدون توسعه یعنی صرف کردن سرمایه های ملی به صورت یکبار مصرف و فقیرتر شدن کل جامعه.

دانشگاه باید سیاسی بماند

* دانشگاه ذاتا سیاسی است؛ جای علم و تحقیق است اما به واسطه حضور نیروی جوانی که در عمق وجودش آرمانگراست، این محیط سیاسی است و باید سیاسی بماند و تشویق شود نه اینکه فضای امنیتی در دانشگاه حاکم شود. ایجاد فضای امنیتی، سیاسی بودن فضای دانشگاه را از بین نمی برد بلکه موجب بی تفاوتی بخش از نیروهای علمی می شود که فاجعه است و بخشی دیگر به حرکاتی مضر برای خود و دانشگاه و کشور روی می آورد.

ابراز امیدواری نسبت به آزادی فعالان صنفی و رفع محدودیت فعالان سیاسی

* امیدوارم در طلیعه سال نوی تحصیلی فعالان صنفی از معلمان و کارگران تا استادان و دانشجویان به ویژه دانشجویانی که گرفتار شدند و فعالان سیاسی که مورد محدودیت قرار گرفتند، آزاد شوند و شاهد رفع محدودیت آنها و ایجاد فضای امن و آزاد در دانشگاه ها باشیم.

رئیس جمهور اسبق ایران گفت: تا هنگامی که استبداد و استضعاف و تبعیض، نابرابری و ظلم و بیداد، دروغ و ریا و تزویر و پلشتی هست، عاشورا هست و پیام عاشورا کارساز است

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f5bbcf216398_2020-09-11_22-37 سیاسی/ سیاست داخلی 22 شهریور 1399 – 02:10

سیدمحمدخاتمی در پیامی به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه های کشور بر ضرورت ایجاد عدالت آموزشی، عدالت در بخش سلامت و عدالت اقتصادی تاکید کرد.

مهم ترین بخش های این پیام به این شرح است:

* تا هنگامی که استبداد و استضعاف و تبعیض، نابرابری و ظلم و بیداد، دروغ و ریا و تزویر و پلشتی هست، عاشورا هست و پیام عاشورا کارساز است و اگر مشیت خدا بر این قرار بگیرد که این همه زشتی و پلشتی از میان برخیزد و انسان به حقوق خود برسد و حرمت انسان، نگاه داشته شود و آزادی و آبادانی و امنیت و کرامت بر زندگی انسان حاکم گردد، آنگاه یعنی مرام عاشورا حاکم شده است بنابراین همواره عاشورا زنده است.

عدالت آموزشی در آستانه شروع سال تحصیلی

* آموزش مجازی مشکلاتی دارد به ویژه برای طبقات محروم جامعه. آیا همه به امکانات فضای مجازی دسترسی دارند؟ آیا همه می توانند از فضای اینترنتی استفاده کنند؟ آیا آموزش دهندگان خصوصیت حضور در این عرصه را یاد گرفته اند؟ آیا فرزندان ما می توانند از این فضا استفاده کنند؟

* صرف نظر ار کمبودهای فنی و زیرساختی که کشورهایی نظیر ما با آن مواجه هستند، نوعی بی عدالتی در این عرصه شاهدیم یعنی دسترسی همه افراد به این آموزش و فضا یکسان نیست و هنوز بخشی از جامعه ما از ابتدایی ترین امکانات برای تحقق آموزش مجازی و حضور در دنیای مجازی محروم هستند و گفته می شود بخش قابل توجهی از فرزندان ما از خانواده های ضعیف حتی از داشتن موبایل هوشمند و حتی در مواردی از امکانات تلویزیونی محروم هستند.

* عدالت آموزشی یکی از پایه های مهم عدالت است که برای زندگی انسانی لازم است و البته عدالت در عرصه سلامت، اقتصاد و همه عرصه های زندگی باید رعایت شود.

جامعه عادل چه جامعه‌ایست؟

* جامعه‌ایست که در آن سازوکارهای دسترسی به ثروت، قدرت، اطلاعات و منزلت تبعیض آمیز نباشد؛ یعنی همه افراد از همه طبقات امکانات برابری برای دسترسی به این عرصه ها داشته باشند.

* در یک جامعه ای که مردم سالار باشد –که از محورهای عدالت است- مردم می توانند در انتخاباتی آزاد نمایندگان خود را روی کار آورند. در یک نظام عادل، حاکمان، نماینده مردمان هستند و لازمه این مردم سالاری، آزادی بیان و بعد از بیان و داشتن حق بازخواست و اعتراض نسبت به قدرتی است که از سوی مردم به حاکمان داده شده است؛ این دسترسی مساوی افراد به قدرت است.

ضرورت گردش آزاد اطلاعات

* گردش آزاد اطلاعات بسیار مهم است و باید اطلاعات آزادانه در جامعه رد و بدل شود و همه امکان دسترسی به آن را داشته باشند؛ اگر گفته می شود رسانه ها باید آزاد باشند برای این است که این دسترسی به اطلاعات برای همه آسان و میسر باشد.

تاکید بر شفافیت در قدرت

* در زمینه قدرت نیز علاوه بر پاسخگویی به مردم و امکان بازخواست قدرت، شفافیت بسیار مهم است چون جلوی فساد را می گیرد و جلوی تراکم امکانات در دست عده ای خاص را می گیرد. شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و آزادی انتخاب مردم و دسترسی به امکانات زندگی برخوردار و خوب، مسایلی است که در عدالت باید رعایت شود.

ضرورت توسعه توام با عدالت

* توسعه بدون عدالت یعنی راندن طبقه متوسط به سوی طبقه محروم و برخورداری بیشتر بخش کوچکی از امکانات جامعه و عدالت بدون توسعه یعنی صرف کردن سرمایه های ملی به صورت یکبار مصرف و فقیرتر شدن کل جامعه.

دانشگاه باید سیاسی بماند

* دانشگاه ذاتا سیاسی است؛ جای علم و تحقیق است اما به واسطه حضور نیروی جوانی که در عمق وجودش آرمانگراست، این محیط سیاسی است و باید سیاسی بماند و تشویق شود نه اینکه فضای امنیتی در دانشگاه حاکم شود. ایجاد فضای امنیتی، سیاسی بودن فضای دانشگاه را از بین نمی برد بلکه موجب بی تفاوتی بخش از نیروهای علمی می شود که فاجعه است و بخشی دیگر به حرکاتی مضر برای خود و دانشگاه و کشور روی می آورد.

ابراز امیدواری نسبت به آزادی فعالان صنفی و رفع محدودیت فعالان سیاسی

* امیدوارم در طلیعه سال نوی تحصیلی فعالان صنفی از معلمان و کارگران تا استادان و دانشجویان به ویژه دانشجویانی که گرفتار شدند و فعالان سیاسی که مورد محدودیت قرار گرفتند، آزاد شوند و شاهد رفع محدودیت آنها و ایجاد فضای امن و آزاد در دانشگاه ها باشیم.

منبع: امتداد

38

سید محمد خاتمی
بازگشایی مدارس

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks bimito internet coronavirus پیشنهاد ما

ماجرای یک بدهی 40 ساله/ انگلیس واقعا می‌خواهد میلیون‌ها پوند به ایران بدهد؟
هنوز برای هواداران استقلال سوال است که چرا استراماچونی فراری داده شد؟/ مقصر تمامی ناکامی‌های ما وزارت ورزش نیست
فرمانده قرارگاه اقتصادی سپاه راهی پاستور می شود؟ / «محمد»، گزینه ای برای جانشینی روحانی
عراق، شاید محل درگیری ایران و آمریکا؛ همه چیز به تصمیم الکاظمی بستگی دارد/ اقدام آمریکا بعد از شکست پروژه مکانیسم ماشه چیست؟
دو موشک ایرانی که پیام مهمی را به ترامپ مخابره کردند/ آیا "حاج قاسم" و "ابومهدی" واکنشی به مساله مکانیسم ماشه بود؟

به روایت شما مخاطبین خبرفوری نسبت به عدم کیفیت برخی از مواد غذایی انتقاداتی دارند 1399/5/22 آبگرفتگی کوچه های افشار غربی در بلوار آزادگان اصفهان در هنگام بارش باران / مشکلی که حالا دیگر وجود ندارد 1399/5/16 گلایه یک دانشجوی پزشکی از شرایط امتحان بورد! 1399/5/12 مخاطبان خبرفوری: نگران کنکور کرونایی هستیم! 1399/5/9 برجی در مشهد که به پسرهای نوجوان روی خوش نشان نمی‌دهد 1399/5/9 یک وام ازدواج و هزار و یک دردسر 1399/5/5 ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

دلدار رسول‌زاده، نوازنده و خواننده تربت جام درگذشت

ش شهریور 22 , 1399
دلدار رسول‌زاده، یکی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی مقامی منطقه خراسان، در سن ۷۶ سالگی دار فانی را وداع گفت. دلدار رسول‌زاده (نوازنده و خواننده نامی تربت جام)، درگذشت. این هنرمند موسیقی مقامی خراسان، علاوه‌ بر نوازندگی دوتار، به خوانندگی هم اشتغال داشت. دلدار رسول‌زاده، متولد روستای پیروحش در ۹۰ کیلومتری […]

خبرهای فوری

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000