خرید ۱۰میلیارد ریال منابع برای کتابخانه‌های عمومی تهران

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به مناسبت هفته دولت از خرید ۱۰ میلیارد ریال منابع برای کتابخانه‌های ‌استان تهران خبر داد. محمدهادی ناصری طاهری مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران به مناسبت هفته دولت از خرید ۱۰ میلیارد ریال منابع برای کتابخانه‌های ‌استان خبر داد و گفت: رصد خرید منابع کتابخانه‌ها به همت کارشناسان منابع استان در هفته‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و پس از تهیه فهرستی از تازه‌های بازار نشر، فاز چهارم خرید منابع از محل ماده ۶۴ استانی و با برآورد مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به‌صورت رسمی کلید خورد.
وی افزود: این‌خرید بر اساس بازدید کارشناسان منابع، نیاز سنجی، درجه‌بندی و درخواست اعضای فعال..

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به مناسبت هفته دولت از خرید ۱۰ میلیارد ریال منابع برای کتابخانه‌های ‌استان تهران خبر داد.

محمدهادی ناصری طاهری مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران به مناسبت هفته دولت از خرید ۱۰ میلیارد ریال منابع برای کتابخانه‌های ‌استان خبر داد و گفت: رصد خرید منابع کتابخانه‌ها به همت کارشناسان منابع استان در هفته‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و پس از تهیه فهرستی از تازه‌های بازار نشر، فاز چهارم خرید منابع از محل ماده ۶۴ استانی و با برآورد مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به‌صورت رسمی کلید خورد.

وی افزود: این‌خرید بر اساس بازدید کارشناسان منابع، نیاز سنجی، درجه‌بندی و درخواست اعضای فعال کتابخانه‌ها، رصد میزان رجوع و جغرافیای فرهنگی کتابخانه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شد تا درصدی از ریال تخصیص یافته به هر کتابخانه از فهرست تهیه‌شده توسط کارشناسان منابع در موضوعات کودک و نوجوان، ادبیات، علوم عمومی و تخصصی و تاریخ انتخاب و بخش دیگر این مبلغ به فهرستی از منابع مورد نیز کتابخانه‌ها جهت پوشش نواقص مجموعه‌ای، جایگزین‌سازی منابع فرسوده و مفقودی و کتب مورد نیاز اعضای کتابخانه‌ها در اختیار همکاران کتابدار اختصاص یابد تا به‌صورت همزمان به مجموعه‌سازی مفید فایده‌ای منجر شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ادامه داد: فهرست درخواستی کتابخانه‌ها در کلیه رده‌های دیوئی شامل کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، زبان، فنون، هنر، سرگرمی و ورزش، ادبیات و تاریخ و جغرافیا است که پس از بررسی‌های محتوایی لازم توسط کارشناسان منابع استان و احصای دقیق فهرست‌های تجمیعی به گردونه خرید وارد شده‌اند.

خریداری ۱۲ میلیارد ریال منابع کودک و نوجوان طی دوسال گذشته

ناصری ضمن اشاره به سیاست‌های راهبردی نهاد کتابخانه‌ها درباره تجهیز و تامین منابع ویژه‌ بخش‌های کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی گفت: طی دو سال گذشته و به‌صورت اختصاصی ۱۲میلیارد ریال منابع کودک و نوجوان جهت بهره مندی اعضای کودک و نوجوان به‌عنوان سرمایه های مطالعاتی جامعه هدف ما، خریداری شده که سهم چشمگیری در میزان آمار عضو و امانت این بخش‌ها داشته است.

وی در ادامه گفت: پس از تجمیع درخواست‌های کتابداران، بلافاصله فرآیند بررسی فهرست‌ها، تجمیع، سفارش، دریافت و ارسال منابع به کتابخانه‌ها شروع شد اما با توجه به شیوع بی‌سابقه کرونا و تعطیلی کتابخانه‌ها و برخی ناشرین خللی در روند خرید منابع رخ داد که پرونده خرید به‌همین دلیل مفتوح باقی ماند اما خوشبختانه از اردیبهشت سال جاری بخش نخست و مهم فهرست‌های تجمیعی به کتابخانه‌ها ارسال شد که فرصت مغتنمی بود برای همکاران محترم کتابخانه‌ها که در زمانی عدم پذیرش مراجعین به کتابخانه‌ها کار آماده‌سازی منابع نو رسیده را انجام دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی تهران گفت: در مرحله اول این خرید ۲۱۳۶۶ عنوان کتاب با ارزش بیش از ۷ میلیارد ریال به قفسه کتابخانه‌های عمومی استان اضافه شده که به‌طور متوسط به هر کتابخانه ۱۴۱ عنوان کتاب تعلق گرفته است. امیدوارم با ورود این‌منابع به کتابخانه‌های استان، شاهد غنای بیش از پیش این مراکز و استقبال و رضایت بیشتر مراجعین و اعضای فرهیخته کتابخانه‌ها باشیم. در مرحله اول خرید انجام شده شهرستان تهران با ۵ هزار و ۹۸۷ عنوان، شهرستان شهریار با ۲هزار و ۸۲۵ عنوان و شهرستان ری با ۲هزار و ۷۶۲عنوان بیشترین تعداد کتاب را دریافت کرده‌اند.

اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران دارای ۱۶۱ باب کتابخانه، ۱۹۶هزار و ۹۶۵عضو و ۲میلیون و ۶۷۱هزار و ۲۸۳ عنوان منابع است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به مناسبت هفته دولت از خرید ۱۰ میلیارد ریال منابع برای کتابخانه‌های ‌استان تهران خبر داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f478d0ae2807_5f478d0ae2808 فرهنگی/ کتاب و ادبیات 6 شهریور 1399 – 18:07

محمدهادی ناصری طاهری مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران به مناسبت هفته دولت از خرید ۱۰ میلیارد ریال منابع برای کتابخانه‌های ‌استان خبر داد و گفت: رصد خرید منابع کتابخانه‌ها به همت کارشناسان منابع استان در هفته‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و پس از تهیه فهرستی از تازه‌های بازار نشر، فاز چهارم خرید منابع از محل ماده ۶۴ استانی و با برآورد مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به‌صورت رسمی کلید خورد.

وی افزود: این‌خرید بر اساس بازدید کارشناسان منابع، نیاز سنجی، درجه‌بندی و درخواست اعضای فعال کتابخانه‌ها، رصد میزان رجوع و جغرافیای فرهنگی کتابخانه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شد تا درصدی از ریال تخصیص یافته به هر کتابخانه از فهرست تهیه‌شده توسط کارشناسان منابع در موضوعات کودک و نوجوان، ادبیات، علوم عمومی و تخصصی و تاریخ انتخاب و بخش دیگر این مبلغ به فهرستی از منابع مورد نیز کتابخانه‌ها جهت پوشش نواقص مجموعه‌ای، جایگزین‌سازی منابع فرسوده و مفقودی و کتب مورد نیاز اعضای کتابخانه‌ها در اختیار همکاران کتابدار اختصاص یابد تا به‌صورت همزمان به مجموعه‌سازی مفید فایده‌ای منجر شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ادامه داد: فهرست درخواستی کتابخانه‌ها در کلیه رده‌های دیوئی شامل کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، زبان، فنون، هنر، سرگرمی و ورزش، ادبیات و تاریخ و جغرافیا است که پس از بررسی‌های محتوایی لازم توسط کارشناسان منابع استان و احصای دقیق فهرست‌های تجمیعی به گردونه خرید وارد شده‌اند.

خریداری ۱۲ میلیارد ریال منابع کودک و نوجوان طی دوسال گذشته

ناصری ضمن اشاره به سیاست‌های راهبردی نهاد کتابخانه‌ها درباره تجهیز و تامین منابع ویژه‌ بخش‌های کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی گفت: طی دو سال گذشته و به‌صورت اختصاصی ۱۲میلیارد ریال منابع کودک و نوجوان جهت بهره مندی اعضای کودک و نوجوان به‌عنوان سرمایه های مطالعاتی جامعه هدف ما، خریداری شده که سهم چشمگیری در میزان آمار عضو و امانت این بخش‌ها داشته است.

وی در ادامه گفت: پس از تجمیع درخواست‌های کتابداران، بلافاصله فرآیند بررسی فهرست‌ها، تجمیع، سفارش، دریافت و ارسال منابع به کتابخانه‌ها شروع شد اما با توجه به شیوع بی‌سابقه کرونا و تعطیلی کتابخانه‌ها و برخی ناشرین خللی در روند خرید منابع رخ داد که پرونده خرید به‌همین دلیل مفتوح باقی ماند اما خوشبختانه از اردیبهشت سال جاری بخش نخست و مهم فهرست‌های تجمیعی به کتابخانه‌ها ارسال شد که فرصت مغتنمی بود برای همکاران محترم کتابخانه‌ها که در زمانی عدم پذیرش مراجعین به کتابخانه‌ها کار آماده‌سازی منابع نو رسیده را انجام دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی تهران گفت: در مرحله اول این خرید ۲۱۳۶۶ عنوان کتاب با ارزش بیش از ۷ میلیارد ریال به قفسه کتابخانه‌های عمومی استان اضافه شده که به‌طور متوسط به هر کتابخانه ۱۴۱ عنوان کتاب تعلق گرفته است. امیدوارم با ورود این‌منابع به کتابخانه‌های استان، شاهد غنای بیش از پیش این مراکز و استقبال و رضایت بیشتر مراجعین و اعضای فرهیخته کتابخانه‌ها باشیم. در مرحله اول خرید انجام شده شهرستان تهران با ۵ هزار و ۹۸۷ عنوان، شهرستان شهریار با ۲هزار و ۸۲۵ عنوان و شهرستان ری با ۲هزار و ۷۶۲عنوان بیشترین تعداد کتاب را دریافت کرده‌اند.

اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران دارای ۱۶۱ باب کتابخانه، ۱۹۶هزار و ۹۶۵عضو و ۲میلیون و ۶۷۱هزار و ۲۸۳ عنوان منابع است.

منبع: مهر

72

کتاب
خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks karafarin bank coronavirus پیشنهاد ما

دو موشک ایرانی که پیام مهمی را به ترامپ مخابره کردند/ آیا "حاج قاسم" و "ابومهدی" واکنشی به مساله مکانیسم ماشه بود؟
پشت پرده خبر آغاز جنگ در مهر ماه / آیا ترامپ می‌تواند جنگ با ایران را آغاز کند؟ / شایعه جنگ، قطعه‌ای دیگر از پازل پوتین
در نیزارهای ماهشهر قتل عام نشد، اما در چند نقطه خوزستان درگیری مسلحانه رخ داد / حکم اعدام برای آبان 98 نداشتیم/ من هم آب شکلاتی دیده‌ام
ویران کردن دیوارهای 130 باغ بدون هشدار قبلی و با توضیحات گنگ بعدی در مشهد / یک باغدار: مجوز دادگاه داشتم / نماینده چناران: تخریب‌ها، پیگرد قانونی دارد
انفجار بیروت؛ آیا چرنوبیل جدیدی در راه است؟ / شباهت‌های انفجار بیروت با حادثه قطار نیشابور
پشت پرده ماجرای پس ندادن خانه‌های سعادت‌آباد توسط نمایندگان پیشین مجلس / حسینی: در دوره قالیباف تهاتر شد / داستان مربوط به مجلس هفتم است، نه دهم!

به روایت شما مخاطبین خبرفوری نسبت به عدم کیفیت برخی از مواد غذایی انتقاداتی دارند 1399/5/22 آبگرفتگی کوچه های افشار غربی در بلوار آزادگان اصفهان در هنگام بارش باران / مشکلی که حالا دیگر وجود ندارد 1399/5/16 گلایه یک دانشجوی پزشکی از شرایط امتحان بورد! 1399/5/12 مخاطبان خبرفوری: نگران کنکور کرونایی هستیم! 1399/5/9 برجی در مشهد که به پسرهای نوجوان روی خوش نشان نمی‌دهد 1399/5/9 یک وام ازدواج و هزار و یک دردسر 1399/5/5 ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

اعلام جرم علیه ۴ آمریکایی به دلیل تلاش برای خرید نفت خام ایران / ۲۸ میلیون دلار منفعت مالی نصیب این افراد می‌شد

پ شهریور 6 , 1399
دادستان‌های فدرال در ایالت «پنسیلوانیا» علیه ۴ فرد آمریکایی به دلیل تلاش‌ ادعایی برای خریداری نفت خام ایران و فروش آن به یک پالایشگاه چینی اعلام جرم کرده‌اند. «نیکلاس هووان» ۳۴ ساله، «ژنیو وانگ» ۳۹ سا..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000