چرا دستیاران پزشکی از تحصیل انصراف می‌دهند؟

بیشترین انصراف از تحصیل در میان دانشجویان دوره تخصص به ترتیب مربوط به رشته‌های طب اورژانس، کودکان، داخلی و روانپزشکی بود. عدم علاقه شخصی و مشکلات خانوادگی و کشیک‌های طولانی به ترتیب شایع‌ترین علل انصراف بودند. گرفتن مدرک تخصص یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پزشکان عمومی در ایران است. با این وجود در برخی از موارد دستیاران پزشکی پس از قبولی در دوره تخصص انصراف می‌دهند. به همین‌منظور پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پژوهشی علت انصراف دستیاران پزشکی را بررسی کردند.
این پژوهش به صورت مقطعی انجام شد و پژوهشگران با مراجعه به آموزش دانشکده پزشکی مشهد، اطلاعات کلیه پرونده‌های دستیاران انصرافی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را جمع‌آوری کردند. سپس با افراد تماس گرفته شد و دلایل انصراف و وضعیت کنونی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
در فاصله سال‌های ذکر شده، ۶۲ دستیار تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انصراف داده بودند که با ۵۱ نفر از آن‌ها مصاحبه انجام شد. میانگین سنی این افراد ۵±۳۲ سال بود و بین ۲۵ تا ۴۵ ساله بودند. از این تعداد حدود ۵۵ درصد مرد و ۷۷ درصد متاهل بودند.
بر اساس یافته‌های به..

2.gif 5f34bd92b3b8c_2020-08-13_08-42 بیشترین انصراف از تحصیل در میان دانشجویان دوره تخصص به ترتیب مربوط به رشته‌های طب اورژانس، کودکان، داخلی و روانپزشکی بود. عدم علاقه شخصی و مشکلات خانوادگی و کشیک‌های طولانی به ترتیب شایع‌ترین علل انصراف بودند.

گرفتن مدرک تخصص یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پزشکان عمومی در ایران است. با این وجود در برخی از موارد دستیاران پزشکی پس از قبولی در دوره تخصص انصراف می‌دهند. به همین‌منظور پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پژوهشی علت انصراف دستیاران پزشکی را بررسی کردند.

این پژوهش به صورت مقطعی انجام شد و پژوهشگران با مراجعه به آموزش دانشکده پزشکی مشهد، اطلاعات کلیه پرونده‌های دستیاران انصرافی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را جمع‌آوری کردند. سپس با افراد تماس گرفته شد و دلایل انصراف و وضعیت کنونی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در فاصله سال‌های ذکر شده، ۶۲ دستیار تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انصراف داده بودند که با ۵۱ نفر از آن‌ها مصاحبه انجام شد. میانگین سنی این افراد ۵±۳۲ سال بود و بین ۲۵ تا ۴۵ ساله بودند. از این تعداد حدود ۵۵ درصد مرد و ۷۷ درصد متاهل بودند.

بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، حدود ۷۰ درصد از این افراد تمایل داشتند مجدداً در آزمون شرکت کنند و رشته‌های رادیولوژی و پوست مورد علاقه‌ترین رشته‌ها بودند. از این تعداد ۲۱ نفر به رشته رادیولوژی و ۱۵ نفر به رشته پوست علاقه داشتند.

۹۸ درصد از این افراد قبل از پذیرش در آزمون دستیاری در هیچ ارگانی استخدام نشده‌بودند.

نتایج این مطالعه نشان داد: بیشترین انصراف مربوط به رشته‌های طب اورژانس، کودکان، داخلی و روان‌پزشکی بود و عدم علاقه شخصی، مشکلات خانوادگی و کشیک‌های طولانی بخش دستیاران به ترتیب شایع‌ترین دلایل انصراف بودند.

به گفته پژوهشگران این تحقیق، داده‌های این مطالعه نشان می‌دهد که بیش از نیمی از دستیاران تمایل دارند در سال‌های آینده در رشته‌هایی مانند رادیولوژی و پوست مشغول به تحصیل شوند که احتمالاً دلیل آن کار راحت در مقابل درآمد بالای این رشته‌ها است.

این محققان با اشاره به دستاوردهای این مطالعه‌ها برای سیاست‌گذاران و مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گویند: «اقداماتی مانند تعدیل ظرفیت پذیرش دستیاران پزشکی، توزیع مناسب نیروی انسانی، آشنایی کامل‌تر پزشکان عمومی با رشته‌های تخصصی قبل از شرکت در آزمون دستیاری و حمایت مالی پزشکان می‌تواند مفید واقع شود».

نتایج این مطالعه تابستان سال جاری (۱۳۹۹) تحت عنوان «بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی» در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده است.

بیشترین انصراف از تحصیل در میان دانشجویان دوره تخصص به ترتیب مربوط به رشته‌های طب اورژانس، کودکان، داخلی و روانپزشکی بود. عدم علاقه شخصی و مشکلات خانوادگی و کشیک‌های طولانی به ترتیب شایع‌ترین علل انصراف بودند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f34bd92b3b8c_2020-08-13_08-42 اجتماعی/ آموزش 23 مرداد 1399 – 08:42

گرفتن مدرک تخصص یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پزشکان عمومی در ایران است. با این وجود در برخی از موارد دستیاران پزشکی پس از قبولی در دوره تخصص انصراف می‌دهند. به همین‌منظور پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پژوهشی علت انصراف دستیاران پزشکی را بررسی کردند.

این پژوهش به صورت مقطعی انجام شد و پژوهشگران با مراجعه به آموزش دانشکده پزشکی مشهد، اطلاعات کلیه پرونده‌های دستیاران انصرافی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را جمع‌آوری کردند. سپس با افراد تماس گرفته شد و دلایل انصراف و وضعیت کنونی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در فاصله سال‌های ذکر شده، ۶۲ دستیار تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انصراف داده بودند که با ۵۱ نفر از آن‌ها مصاحبه انجام شد. میانگین سنی این افراد ۵±۳۲ سال بود و بین ۲۵ تا ۴۵ ساله بودند. از این تعداد حدود ۵۵ درصد مرد و ۷۷ درصد متاهل بودند.

بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، حدود ۷۰ درصد از این افراد تمایل داشتند مجدداً در آزمون شرکت کنند و رشته‌های رادیولوژی و پوست مورد علاقه‌ترین رشته‌ها بودند. از این تعداد ۲۱ نفر به رشته رادیولوژی و ۱۵ نفر به رشته پوست علاقه داشتند.

۹۸ درصد از این افراد قبل از پذیرش در آزمون دستیاری در هیچ ارگانی استخدام نشده‌بودند.

نتایج این مطالعه نشان داد: بیشترین انصراف مربوط به رشته‌های طب اورژانس، کودکان، داخلی و روان‌پزشکی بود و عدم علاقه شخصی، مشکلات خانوادگی و کشیک‌های طولانی بخش دستیاران به ترتیب شایع‌ترین دلایل انصراف بودند.

به گفته پژوهشگران این تحقیق، داده‌های این مطالعه نشان می‌دهد که بیش از نیمی از دستیاران تمایل دارند در سال‌های آینده در رشته‌هایی مانند رادیولوژی و پوست مشغول به تحصیل شوند که احتمالاً دلیل آن کار راحت در مقابل درآمد بالای این رشته‌ها است.

این محققان با اشاره به دستاوردهای این مطالعه‌ها برای سیاست‌گذاران و مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گویند: «اقداماتی مانند تعدیل ظرفیت پذیرش دستیاران پزشکی، توزیع مناسب نیروی انسانی، آشنایی کامل‌تر پزشکان عمومی با رشته‌های تخصصی قبل از شرکت در آزمون دستیاری و حمایت مالی پزشکان می‌تواند مفید واقع شود».

نتایج این مطالعه تابستان سال جاری (۱۳۹۹) تحت عنوان «بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی» در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده است.

منبع: ایسنا

24

انصراف از تحصیل
آزمون دستیاری پزشکی

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks karafarin bank coronavirus پیشنهاد ما

هر چه که موجب پیشگیری از بیماری کرونا گردد، واجب است / هر خانه، یک حسینیه را محقق کنیم
ویران کردن دیوارهای 130 باغ بدون هشدار قبلی و با توضیحات گنگ بعدی در مشهد / یک باغدار: مجوز دادگاه داشتم / نماینده چناران: تخریب‌ها، پیگرد قانونی دارد
انفجار بیروت؛ آیا چرنوبیل جدیدی در راه است؟ / شباهت‌های انفجار بیروت با حادثه قطار نیشابور
پشت پرده ماجرای پس ندادن خانه‌های سعادت‌آباد توسط نمایندگان پیشین مجلس / حسینی: در دوره قالیباف تهاتر شد / داستان مربوط به مجلس هفتم است، نه دهم!
ایران وارد عصری جدیدی می‌شود/ پشت پرده قرارداد با روسیه و چین؛ جنگ سرد جدیدی در راه است؟
وکیل بقایی: او حین تصادف از کرمانشاه برمی‌گشت و در حال فرار از کشور نبود / عجیب نیست اگر احمدی‌نژاد برایش تظلم خواهی کند / حاضرم برای اثبات بی‌گناهی بقایی مناظره کنم
۱۰۰سال پس از قراردادهای جنجالی با بریتانیا، ایران نظر به چین دارد / بحث‌برانگیزترین قراردادهای دوران قاجار و پهلوی را بشناسید

به روایت شما مخاطبین خبرفوری نسبت به عدم کیفیت برخی از مواد غذایی انتقاداتی دارند 1399/5/22 آبگرفتگی کوچه های افشار غربی در بلوار آزادگان اصفهان در هنگام بارش باران / مشکلی که حالا دیگر وجود ندارد 1399/5/16 گلایه یک دانشجوی پزشکی از شرایط امتحان بورد! 1399/5/12 مخاطبان خبرفوری: نگران کنکور کرونایی هستیم! 1399/5/9 برجی در مشهد که به پسرهای نوجوان روی خوش نشان نمی‌دهد 1399/5/9 یک وام ازدواج و هزار و یک دردسر 1399/5/5 ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

رأی دادن متفاوت داوران «عصر جدید» برای اولین‌بار

پ مرداد 23 , 1399
شب گذشته دو اجرای دیگر از قسمت هشتم مرحله دوم «عصر جدید» روی آنتن رفت و نفرات برگزیده این قسمت معرفی شدند. در بخش اول این قسمت که سه شنبه شب روی آنتن رفت، سه شرکت کننده روی صحنه رفتند. گروه نقاشان نور، چهارمین اجرای قسمت هشتم از دور دوم […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000