تاثیر اجرای طرح ترافیک بر آلودگی هوا

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: در بازه‌های زمانی عدم اجرای طرح ترافیک ناشی از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا، طول معابر دارای ازدحام ترافیک و آلودگی هوا افزایش یافته است. حسین رضا شهید زاده گفت: شیوع و گسترش ویروس کرونا منجر به عدم اجرای محدودیت‌های ترددی در شهر تهران تا نیمه خرداد ماه گردید و اجرای برنامه دورکاری، تغییرات ساعت کاری ادارات و شرایط قرنطینه، الگوی ترددی و ترافیکی شهر را تغییر داد. همچنین اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی باعث شد تمایل شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی کاهش محسوس یابد.
وی افزود: شهرداری تهران ضمن اعمال تغییراتی در ساعات اجرای طرح ترافیک از ۱۷ خرداد، تسهیلات مناسبی جهت تردد شهروندان در نظر گرفت که باعث شد تا حدود زیادی پروتکل‌های بهداشتی نیز رعایت شود. با این وجود همچنان شاهد بالا بودن حجم ترافیک و افزایش غلظت برخی از آلاینده‌ها در شهر تهران هستیم. این در حالی است که اگر طرح اجرا نمی‌شد، احتمال افزایش بیشتر آلاینده‌ها بیش از این بود. لذا لازم است شهروندان به این مسئله توجه داشته باشند که عدم اجرای کامل این طرح صرفاً به دلیل کاهش..

2.gif 5f1eaf3fe30c2_5f1eaf3fe30c4 مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: در بازه‌های زمانی عدم اجرای طرح ترافیک ناشی از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا، طول معابر دارای ازدحام ترافیک و آلودگی هوا افزایش یافته است.

حسین رضا شهید زاده گفت: شیوع و گسترش ویروس کرونا منجر به عدم اجرای محدودیت‌های ترددی در شهر تهران تا نیمه خرداد ماه گردید و اجرای برنامه دورکاری، تغییرات ساعت کاری ادارات و شرایط قرنطینه، الگوی ترددی و ترافیکی شهر را تغییر داد. همچنین اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی باعث شد تمایل شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی کاهش محسوس یابد.

وی افزود: شهرداری تهران ضمن اعمال تغییراتی در ساعات اجرای طرح ترافیک از ۱۷ خرداد، تسهیلات مناسبی جهت تردد شهروندان در نظر گرفت که باعث شد تا حدود زیادی پروتکل‌های بهداشتی نیز رعایت شود. با این وجود همچنان شاهد بالا بودن حجم ترافیک و افزایش غلظت برخی از آلاینده‌ها در شهر تهران هستیم. این در حالی است که اگر طرح اجرا نمی‌شد، احتمال افزایش بیشتر آلاینده‌ها بیش از این بود. لذا لازم است شهروندان به این مسئله توجه داشته باشند که عدم اجرای کامل این طرح صرفاً به دلیل کاهش سطح مواجهه شهروندان و رعایت فاصله اجتماعی بوده و بایستی از ترددهای غیرضروری در شهر خودداری شود.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عنوان کرد: مطالعات شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد در صورتیکه ازدحام ترافیک در معابر کاهش پیدا کند، منجر به این خواهد شد که زمان سفر شهروندان کاهش پیدا کرده و در نتیجه سرعت متوسط تردد در معابر شهری نیز افزایش پیدا کند.

شهید زاده با بیان اینکه نتایج این مطالعات بیانگر این است که در مسیر انتخابی مورد مطالعه، در صورتیکه ازدحام ترافیک کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: به نحوی که زمان سفر به مقدار ۵۸ درصد کاهش پیدا کند، به موجب آن سرعت متوسط سفر به میزان ۱۶۵ درصد افزایش پیدا کرده و میزان تولید و انتشار آلودگی به میزان ۴۳ درصد کاهش خواهد یافت. این در صورتی است که در هر دو حالت مقدار پیمایش وسیله نقلیه یکسان بوده است.

وی ابراز داشت: نتایج مطالعات شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۹ در بازه‌های زمانی عدم اجرای طرح ترافیک ناشی از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا، طول معابر دارای ازدحام ترافیک (در محدوده اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش) در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بطور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است. این اختلاف به مرور با اجرای محدود طرح کاهش، روند نزولی پیدا کرده است. در نتیجه در صورتیکه عدم اجرای طرح ترافیک تداوم پیدا می‌کرد، انتظار می‌رفت تولید آلودگی به ازای سفرهای شهروندان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در محدوده اجرای طرح ترافیک افزایش پیدا کند و شاهد شرایط نامطلوب‌تر کیفیت هوا باشیم.

نمودار میانگین طول معابر دارای ازدحام ترافیک در محدوده طرح ترافیک
منبع: شرکت کنترل ترافیک تهران

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: در بازه‌های زمانی عدم اجرای طرح ترافیک ناشی از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا، طول معابر دارای ازدحام ترافیک و آلودگی هوا افزایش یافته است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f1eaf3fe30c2_5f1eaf3fe30c4 اجتماعی/ شهری و روستایی 6 مرداد 1399 – 17:30

حسین رضا شهید زاده گفت: شیوع و گسترش ویروس کرونا منجر به عدم اجرای محدودیت‌های ترددی در شهر تهران تا نیمه خرداد ماه گردید و اجرای برنامه دورکاری، تغییرات ساعت کاری ادارات و شرایط قرنطینه، الگوی ترددی و ترافیکی شهر را تغییر داد. همچنین اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی باعث شد تمایل شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی کاهش محسوس یابد.

وی افزود: شهرداری تهران ضمن اعمال تغییراتی در ساعات اجرای طرح ترافیک از ۱۷ خرداد، تسهیلات مناسبی جهت تردد شهروندان در نظر گرفت که باعث شد تا حدود زیادی پروتکل‌های بهداشتی نیز رعایت شود. با این وجود همچنان شاهد بالا بودن حجم ترافیک و افزایش غلظت برخی از آلاینده‌ها در شهر تهران هستیم. این در حالی است که اگر طرح اجرا نمی‌شد، احتمال افزایش بیشتر آلاینده‌ها بیش از این بود. لذا لازم است شهروندان به این مسئله توجه داشته باشند که عدم اجرای کامل این طرح صرفاً به دلیل کاهش سطح مواجهه شهروندان و رعایت فاصله اجتماعی بوده و بایستی از ترددهای غیرضروری در شهر خودداری شود.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عنوان کرد: مطالعات شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد در صورتیکه ازدحام ترافیک در معابر کاهش پیدا کند، منجر به این خواهد شد که زمان سفر شهروندان کاهش پیدا کرده و در نتیجه سرعت متوسط تردد در معابر شهری نیز افزایش پیدا کند.

شهید زاده با بیان اینکه نتایج این مطالعات بیانگر این است که در مسیر انتخابی مورد مطالعه، در صورتیکه ازدحام ترافیک کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: به نحوی که زمان سفر به مقدار ۵۸ درصد کاهش پیدا کند، به موجب آن سرعت متوسط سفر به میزان ۱۶۵ درصد افزایش پیدا کرده و میزان تولید و انتشار آلودگی به میزان ۴۳ درصد کاهش خواهد یافت. این در صورتی است که در هر دو حالت مقدار پیمایش وسیله نقلیه یکسان بوده است.

وی ابراز داشت: نتایج مطالعات شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۹ در بازه‌های زمانی عدم اجرای طرح ترافیک ناشی از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا، طول معابر دارای ازدحام ترافیک (در محدوده اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش) در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بطور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است. این اختلاف به مرور با اجرای محدود طرح کاهش، روند نزولی پیدا کرده است. در نتیجه در صورتیکه عدم اجرای طرح ترافیک تداوم پیدا می‌کرد، انتظار می‌رفت تولید آلودگی به ازای سفرهای شهروندان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در محدوده اجرای طرح ترافیک افزایش پیدا کند و شاهد شرایط نامطلوب‌تر کیفیت هوا باشیم.

نمودار میانگین طول معابر دارای ازدحام ترافیک در محدوده طرح ترافیک
منبع: شرکت کنترل ترافیک تهران

منبع: مهر

70

طرح ترافیک
آلودگی هوا
ستاد مبارزه با کرونا

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks karafarin bank coronavirus پیشنهاد ما

ایران وارد عصری جدیدی می‌شود/ پشت پرده قرارداد با روسیه و چین؛ جنگ سرد جدیدی در راه است؟
وکیل بقایی: او حین تصادف از کرمانشاه برمی‌گشت و در حال فرار از کشور نبود / عجیب نیست اگر احمدی‌نژاد برایش تظلم خواهی کند / حاضرم برای اثبات بی‌گناهی بقایی مناظره کنم
از فرزانه انصاری‌فر تعهد گرفته شده بود اما به قولش عمل نکرد / در اعتراضات بهبهان، هیچ خسارتی به اموال عمومی و خصوصی زده نشد
۱۰۰سال پس از قراردادهای جنجالی با بریتانیا، ایران نظر به چین دارد / بحث‌برانگیزترین قراردادهای دوران قاجار و پهلوی را بشناسید
ترسناک‌ترین کشف جدید دانشمندان در مورد کرونا / واکسن کرونا را شاید باید به طور مداوم تزریق کنیم!
آتش بازی در ایران؛ از سوختن جنگلها تا انفجار در مراکز صنعتی / رسانه های اسرائیلی در سکوت منابع رسمی، مدعی خرابکاری صهیونیستها در ایران می شوند
همه قراردادهای پرحاشیه تاریخ ایران / از صلح ۵۰ساله با رومی‌های باستان بر سر ارمنستان تا عهدشکنی بریتانیا در بلوای هرات / سناریوی تکراری تهدید به جنگ، برای عقد قراردادهای یکطرفه با ایران

به روایت شما یک وام ازدواج و هزار و یک دردسر 1399/5/5 مردم در پیچ و تاب گرفتن بیمه بیکاری 1399/5/2 گلایه مخاطبان خبر فوری از عملکرد مشاورین املاک برخلاف مصوبه ستاد کرونا 1399/4/31 سهم آبادانی ها از پالایشگاههای نفت ! + تصویر 1399/4/31 انتقاد از افزایش قیمت خودرو 1399/4/31 حقوق معوقه پرسنل شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه 1399/4/31 ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

استندآپ کمدی عصر جدید که اشک همه را در آورد/ ویدئو

د مرداد 6 , 1399
استندآپ کمدی علی فریادی و شوخی‌های ریز و درشت با اکبر طبری و حامد بهداد را در ویدئوی زیر مشاهده کنید. استندآپ کمدی علی فریادی و شوخی‌های ریز و درشت با اکبر طبری و حامد بهداد را در ویدئوی زیر مشاهده کنید. پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) فرهنگی/ رسانه 6 مرداد 1399 - 17:31 72 عصر جدید خبر فوری در شبکه های اجتماعی پیشنهاد ما ایران وارد عصری جدیدی می‌شود/ پشت پرده قرارداد با روسیه و چین؛ جنگ سرد جدیدی در راه است؟ وکیل بقایی: او حین تصادف از کرمانشاه برمی‌گشت و در حال فرار از کشور نبود / عجیب نیست اگر احمدی‌نژاد برایش تظلم خواهی کند / حاضرم برای اثبات بی‌گناهی بقایی مناظره کنم از فرزانه انص..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000