داماد فراری وزیر سابق کجا پنهان شده است؟

بر اساس آنچه که در جلسه‌های دادگاه پرونده پتروشیمی درباره علی اشرف ریاحی مطرح شده، حضور او در داخل یا خارج از کشور هنوز مشخص نیست. مدتی است که شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در حال رسیدگى به پ..

2.gif 5f1d1fa9c6974_2020-07-26_10-46 بر اساس آنچه که در جلسه‌های دادگاه پرونده پتروشیمی درباره علی اشرف ریاحی مطرح شده، حضور او در داخل یا خارج از کشور هنوز مشخص نیست.

مدتی است که شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در حال رسیدگى به پرونده فساد پتروشیمی است، پرونده‌ای با ۱۵ متهم که ۵ تن از آن‌ها به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، اما در این میان نام یک نفر از متهمان بیش از دیگران به چشم می‌خورد و دلیل آن هم ارتباط خویشاوندی است که وی با وزیر سابق صنعت دارد.

علی اشرف ریاحی داماد وزیر صنعت سابق که تا جلسات پیشین در دادگاه حضور داشت، دفاعیات خود را هم انجام داد و به یکباره پیش از آغاز دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فرار کرد و قاضی مسعودی مقام خبر از متواری شدن او داد.

علی اشرف ریاحی مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی یکی از متهمان اصلی پرونده ارز‌های دولتی پتروشیمی است و او داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت است.

اتهام اشرف ریاحی چیست؟
اشرف ریاحی در پرونده فساد ۶ میلیارد یورویی پتروشیمی نقش زیادی داشته و به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع نامش در کیفرخواست ذکر شده و در جلسات دادگاه حاضر می‌شد، اما حال با آغاز دوباره جلسات رسیدگی به این پرونده مشخص شد که او همسر و فرزندانش را روانه یکی از کشور‌های خارجی کرده، اما خودش به دلیل ممنوع الخروج بودن در داخل کشور متواری شده است، البته هنوز اطلاعات دقیقی موجود نیست که آیا او در داخل کشور حضور دارد یا اینکه از کشور خارج شده است.

علی اشرف ریاحی از همکاران مرجان شیخ الاسلامی و محسن احمدیان بوده و از طریق فساد‌های صورت گرفته مبالغ بسیاری را به جیب زده است، البته اشرف ریاحی برای دفاع از خود و حراست از عنوان خانوادگی همسرش یک بار اعلام کرد که موضوع پتروشیمی به قبل از سال ۹۵ و آغاز رابطه خویشاوندی او با خانواده نعمت زاده بر می‌گردد.

قاضی مسعودی مقام: افرادی به متهمان گفته‌اند که در دادگاه حاضر نشوند
حال موضوعی که وجود دارد آن است که قاضی مسعودی مقام در جلسه یازدهم رسیدگی به پرونده پتروشیمی صراحتا اعلام کرد که متهمان در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شوند.

همچنین قاضی مسعودی مقام در ادامه جلسه دادگاه گفت: به متهمانی که در دادگاه حاضر نیستند و افرادی که به آن‌ها گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشوند تا این دادگاه تمام شود باید بگویم تمام مستندات مربوط به آن‌ها وجود دارد. همچنین به افرادی که به متهمان می‌گویند تا در جلسه دادگاه حاضر نشوند نیز باید بگویم اسنادی که شما فکر می‌کنید وجود ندارند، در اختیار ما هستند.

همچنین قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: به آقای اشرف ریاحی که متواری است و در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شود باید بگویم ضبط وثیقه او در حال انجام است و او پیش از این تمام مستندات را علیه خود و دیگر متهمان به دادگاه ارائه داده است. اگر هر شخصی تحت حمایت دیگری است، به او مراجعه کند. هیچکس تحت حمایت ما نیست و کسانی که سعی می‌کنند برای دادگاه مزاحمت ایجاد کنند هیچ تأثیری ندارند. ما هزاران سند داریم، آقایان به موکلین خود بگویید آن‌هایی که به شما می‌گویند در دادگاه حاضر نشوید، هم صدایشان و هم فیلمشان موجود است.

با این حال شعبه سوم دادگاه ویژگی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی به پرونده پتروشیمی است و آخرین دفاع از متهمان در حال اخذ است، اما سوالی که وجود دارد این است که علی اشرف ریاحی همسر زینب نعمت زاده، دختر وزیر صنعت سابق هم اکنون به کجا متواری شده است؟

حال باید منتظر ماند و دید که آیا علی اشرف ریاحی در جلسات بعدی دادگاه خود را معرفی می‌کند و حاضر می‌شود یا همچنان متواری می‌ماند؟

بر اساس آنچه که در جلسه‌های دادگاه پرونده پتروشیمی درباره علی اشرف ریاحی مطرح شده، حضور او در داخل یا خارج از کشور هنوز مشخص نیست.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f1d1fa9c6974_2020-07-26_10-46 سیاسی/ قضایی 5 مرداد 1399 – 10:46

مدتی است که شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در حال رسیدگى به پرونده فساد پتروشیمی است، پرونده‌ای با ۱۵ متهم که ۵ تن از آن‌ها به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، اما در این میان نام یک نفر از متهمان بیش از دیگران به چشم می‌خورد و دلیل آن هم ارتباط خویشاوندی است که وی با وزیر سابق صنعت دارد.

علی اشرف ریاحی داماد وزیر صنعت سابق که تا جلسات پیشین در دادگاه حضور داشت، دفاعیات خود را هم انجام داد و به یکباره پیش از آغاز دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فرار کرد و قاضی مسعودی مقام خبر از متواری شدن او داد.

علی اشرف ریاحی مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی یکی از متهمان اصلی پرونده ارز‌های دولتی پتروشیمی است و او داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت است.

اتهام اشرف ریاحی چیست؟
اشرف ریاحی در پرونده فساد ۶ میلیارد یورویی پتروشیمی نقش زیادی داشته و به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع نامش در کیفرخواست ذکر شده و در جلسات دادگاه حاضر می‌شد، اما حال با آغاز دوباره جلسات رسیدگی به این پرونده مشخص شد که او همسر و فرزندانش را روانه یکی از کشور‌های خارجی کرده، اما خودش به دلیل ممنوع الخروج بودن در داخل کشور متواری شده است، البته هنوز اطلاعات دقیقی موجود نیست که آیا او در داخل کشور حضور دارد یا اینکه از کشور خارج شده است.

علی اشرف ریاحی از همکاران مرجان شیخ الاسلامی و محسن احمدیان بوده و از طریق فساد‌های صورت گرفته مبالغ بسیاری را به جیب زده است، البته اشرف ریاحی برای دفاع از خود و حراست از عنوان خانوادگی همسرش یک بار اعلام کرد که موضوع پتروشیمی به قبل از سال ۹۵ و آغاز رابطه خویشاوندی او با خانواده نعمت زاده بر می‌گردد.

قاضی مسعودی مقام: افرادی به متهمان گفته‌اند که در دادگاه حاضر نشوند
حال موضوعی که وجود دارد آن است که قاضی مسعودی مقام در جلسه یازدهم رسیدگی به پرونده پتروشیمی صراحتا اعلام کرد که متهمان در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شوند.

همچنین قاضی مسعودی مقام در ادامه جلسه دادگاه گفت: به متهمانی که در دادگاه حاضر نیستند و افرادی که به آن‌ها گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشوند تا این دادگاه تمام شود باید بگویم تمام مستندات مربوط به آن‌ها وجود دارد. همچنین به افرادی که به متهمان می‌گویند تا در جلسه دادگاه حاضر نشوند نیز باید بگویم اسنادی که شما فکر می‌کنید وجود ندارند، در اختیار ما هستند.

همچنین قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: به آقای اشرف ریاحی که متواری است و در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شود باید بگویم ضبط وثیقه او در حال انجام است و او پیش از این تمام مستندات را علیه خود و دیگر متهمان به دادگاه ارائه داده است. اگر هر شخصی تحت حمایت دیگری است، به او مراجعه کند. هیچکس تحت حمایت ما نیست و کسانی که سعی می‌کنند برای دادگاه مزاحمت ایجاد کنند هیچ تأثیری ندارند. ما هزاران سند داریم، آقایان به موکلین خود بگویید آن‌هایی که به شما می‌گویند در دادگاه حاضر نشوید، هم صدایشان و هم فیلمشان موجود است.

با این حال شعبه سوم دادگاه ویژگی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی به پرونده پتروشیمی است و آخرین دفاع از متهمان در حال اخذ است، اما سوالی که وجود دارد این است که علی اشرف ریاحی همسر زینب نعمت زاده، دختر وزیر صنعت سابق هم اکنون به کجا متواری شده است؟

حال باید منتظر ماند و دید که آیا علی اشرف ریاحی در جلسات بعدی دادگاه خود را معرفی می‌کند و حاضر می‌شود یا همچنان متواری می‌ماند؟

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

66

دادگاه
داماد
وزیر سابق

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks coronavirus پیشنهاد ما

ایران وارد عصری جدیدی می‌شود/ پشت پرده قرارداد با روسیه و چین؛ جنگ سرد جدیدی در راه است؟
وکیل بقایی: او حین تصادف از کرمانشاه برمی‌گشت و در حال فرار از کشور نبود / عجیب نیست اگر احمدی‌نژاد برایش تظلم خواهی کند / حاضرم برای اثبات بی‌گناهی بقایی مناظره کنم
از فرزانه انصاری‌فر تعهد گرفته شده بود اما به قولش عمل نکرد / در اعتراضات بهبهان، هیچ خسارتی به اموال عمومی و خصوصی زده نشد
۱۰۰سال پس از قراردادهای جنجالی با بریتانیا، ایران نظر به چین دارد / بحث‌برانگیزترین قراردادهای دوران قاجار و پهلوی را بشناسید
ترسناک‌ترین کشف جدید دانشمندان در مورد کرونا / واکسن کرونا را شاید باید به طور مداوم تزریق کنیم!
آتش بازی در ایران؛ از سوختن جنگلها تا انفجار در مراکز صنعتی / رسانه های اسرائیلی در سکوت منابع رسمی، مدعی خرابکاری صهیونیستها در ایران می شوند
همه قراردادهای پرحاشیه تاریخ ایران / از صلح ۵۰ساله با رومی‌های باستان بر سر ارمنستان تا عهدشکنی بریتانیا در بلوای هرات / سناریوی تکراری تهدید به جنگ، برای عقد قراردادهای یکطرفه با ایران

به روایت شما یک وام ازدواج و هزار و یک دردسر 1399/5/5 مردم در پیچ و تاب گرفتن بیمه بیکاری 1399/5/2 گلایه مخاطبان خبر فوری از عملکرد مشاورین املاک برخلاف مصوبه ستاد کرونا 1399/4/31 سهم آبادانی ها از پالایشگاههای نفت ! + تصویر 1399/4/31 انتقاد از افزایش قیمت خودرو 1399/4/31 حقوق معوقه پرسنل شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه 1399/4/31 ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

ابزار ضربه متقابل در برابر آمریکا

ی مرداد 5 , 1399
31 تیر بود که رهبر انقلاب در دیدار با نخست وزیر جدید عراق از کلید واژه «ضربه متقابل» یاد کردند. واژه ای که معادل آن را پیشتر با عنوان «انتقام سخت» مطالبه کرده و از مقامات ارشد کشور خواسته بودند. 31 تی..

خبرهای فوری

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000