سقوط مشکوک یک مرد پس از به آتش کشیدن آپارتمان طبقه سوم

مرد ۴۰ ساله‌ای که با چهره‌ای خشمگین به منزل یکی از بستگانش در خیابان توحید مشهد رفته بود، به دلیل نامعلومی از پنجره طبقه سوم واحد آپارتمانی سقوط کرد و جان سپرد.

بررسی‌های قاضی ویژه قتل عمد درباره مرگ مشکوک این مرد در حالی ادامه دارد که همسایگان اظهار کردند او را در حال رفتن به منزل واحد طبقه سوم مشاهده کرده اند.

در همین حال صاحبخانه نیز به قاضی کاظم میرزایی گفت: او (متوفی) از بستگان ماست وقتی به خانه رسید با تهدید چاقو دست‌های مرا به صندلی بست که همسرم با فریاد بیرون دوید و از همسایگان کمک خواست وقتی آن مرد به دنبال همسرم بیرون آمد من هم صندلی را بلند کردم و به دنبال آن‌ها رفتم که در این هنگام مرد مهاجم به خانه بازگشت و خانه را به آتش کشید، ولی در همین حال خودش را نیز از پنجره بیرون انداخت که همسایگان شاهد این صحنه بودند و با آتش نشانی تماس گرفتند.

با حضور به موقع آتش نشانان مشهد از وقوع آتش سوزی هولناک در این واحد مسکونی جلوگیری شد و ظرفی که آثار بنزین در آن وجود داشت نیز در محل کشف شد.

تحقیقات بیشتر درباره چگونگی مرگ این مرد ۴۰ ساله که گفته می‌شود با همسرش اختلاف داشت از سوی قاض..

5f1be2f7a2827_2020-07-25_12-14

مرد ۴۰ ساله‌ای که با چهره‌ای خشمگین به منزل یکی از بستگانش در خیابان توحید مشهد رفته بود، به دلیل نامعلومی از پنجره طبقه سوم واحد آپارتمانی سقوط کرد و جان سپرد.

بررسی‌های قاضی ویژه قتل عمد درباره مرگ مشکوک این مرد در حالی ادامه دارد که همسایگان اظهار کردند او را در حال رفتن به منزل واحد طبقه سوم مشاهده کرده اند.

در همین حال صاحبخانه نیز به قاضی کاظم میرزایی گفت: او (متوفی) از بستگان ماست وقتی به خانه رسید با تهدید چاقو دست‌های مرا به صندلی بست که همسرم با فریاد بیرون دوید و از همسایگان کمک خواست وقتی آن مرد به دنبال همسرم بیرون آمد من هم صندلی را بلند کردم و به دنبال آن‌ها رفتم که در این هنگام مرد مهاجم به خانه بازگشت و خانه را به آتش کشید، ولی در همین حال خودش را نیز از پنجره بیرون انداخت که همسایگان شاهد این صحنه بودند و با آتش نشانی تماس گرفتند.

با حضور به موقع آتش نشانان مشهد از وقوع آتش سوزی هولناک در این واحد مسکونی جلوگیری شد و ظرفی که آثار بنزین در آن وجود داشت نیز در محل کشف شد.

تحقیقات بیشتر درباره چگونگی مرگ این مرد ۴۰ ساله که گفته می‌شود با همسرش اختلاف داشت از سوی قاضی میرزایی همچنان ادامه دارد.

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

ماجراجویی تروریستی در آسمان

ش مرداد 4 , 1399
ارتش ایالات متحده که سابقه ای طولانی در رفتارهای تروریستی دارد، یک بار دیگر و این بار در آسمان، این رفتار خود را تکرار کرد. هنوز داغ ایرباس مسافربری ایران در آسمان خلیج فارس تازه است که جنگنده های آمر..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000