ترویج مصرف گرایی توسط محجبه‌های لاکچری پوش

یک جامعه شناس گفت: یکی از اهداف حجاب استایل‌ها، تاریخ مصرف دادن به لباس و مد و ترویج مصرف گرایی در جامعه و به فروش رساندن اجناس موجود در کارخانه‌ها است.

” حجاب‌های لاکچری “, قصه‌ای که این روزها بیش از گذشته رنگ بیشتری به خود گرفته‌ است، به طوری که کافی است برای مشاهده داغ بودن بازار حجاب استایل‌ها، در یک جستجوی ساده کنید تا با افراد مختلفی روبرو شوید که به یُمن تصاویر به ظاهر حجاب گونه و پوشش‌های پُر رنگ و لعاب خود که با هشتگ‌هایی چون حجاب، عفاف، با حجاب، حجاب استایل، حجاب شیک، محجبه که هر یک دنیایی حرف دارند و سعی در ترغیب هر چه بیشتر افراد به استفاده از این نوع پوشش‌ها می‌کنند، به وفور مشاهده کنید.

افرادی که حتی برای مناسبت‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند و از این طریق هم درآمد‌های هنگفتی را کسب می‌کنند که این موضوع واکنش‌های مثبت و منفی زیادی از طرف افراد جامعه و کارشناسان متخصص را به همراه دارد، البته اگرچه عده‌ای از آن‌ها بر این باور هستند که این سبک از علاقه‌مند کردن بانوان به حجاب می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد، امّا برخی دیگر مخالفت صد درصدی خود را با پوشش‌های سنتی اعلام می‌کنن..


2.gif

5f1afc7e70f5e_2020-07-24_19-51

یک جامعه شناس گفت: یکی از اهداف حجاب استایل‌ها، تاریخ مصرف دادن به لباس و مد و ترویج مصرف گرایی در جامعه و به فروش رساندن اجناس موجود در کارخانه‌ها است.

" حجاب‌های لاکچری ", قصه‌ای که این روزها بیش از گذشته رنگ بیشتری به خود گرفته‌ است، به طوری که کافی است برای مشاهده داغ بودن بازار حجاب استایل‌ها، در یک جستجوی ساده کنید تا با افراد مختلفی روبرو شوید که به یُمن تصاویر به ظاهر حجاب گونه و پوشش‌های پُر رنگ و لعاب خود که با هشتگ‌هایی چون حجاب، عفاف، با حجاب، حجاب استایل، حجاب شیک، محجبه که هر یک دنیایی حرف دارند و سعی در ترغیب هر چه بیشتر افراد به استفاده از این نوع پوشش‌ها می‌کنند، به وفور مشاهده کنید.

افرادی که حتی برای مناسبت‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند و از این طریق هم درآمد‌های هنگفتی را کسب می‌کنند که این موضوع واکنش‌های مثبت و منفی زیادی از طرف افراد جامعه و کارشناسان متخصص را به همراه دارد، البته اگرچه عده‌ای از آن‌ها بر این باور هستند که این سبک از علاقه‌مند کردن بانوان به حجاب می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد، امّا برخی دیگر مخالفت صد درصدی خود را با پوشش‌های سنتی اعلام می‌کنند که به هر روی این مورد می‌تواند زنگ خطری باشد، چراکه ممکن است با از بین رفتن استاندارد‌ها آثار سوئی را برای جامعه به همراه داشته باشد.

جعفر بای جامعه شناس در گفت‌وگویی در خصوص اهمیت حجاب در جامعه اظهار کرد: حجاب, نوعی پوشش است که قصد آن حفظ گوهر و ارزش وجودی زن است تا هر آن چه را که باعث جلب توجه شدن و چشم‌ها را به سوی خود کشیدن می‌شود، حذف کند و باعث شود که نگاه حرامی متوجه زن در جامعه نشود.

وی با اشاره به اپیدمی حجاب استایل‌ها در جامعه بیان کرد: اگرچه حجاب استایل‌ها یکی از موضوعاتی است که این روزها بیشتر به چشم می‌آید اما سابقه و ریشه آن به قبل از انقلاب بر می‌گردد، چرا که طراحان مد و ژورنال‌ها همیشه برنامه‌های مختلفی را در فرم و روش‌های بسیار متنوعی طراحی می‌کردند و در قالب عکس و ماکت در معرض عموم قرار می‌دادند تا علاقه مندان از آن طرح‌ها و مدها استفاده کنند.

این جامعه شناس تصریح کرد: این موضوع, از همان گذشته چند مسأله و هدف را در بر می‌گرفت که یکی از آن‌ها, پشت پا زدن به ریشه و آیین و آداب پوشاک در جامعه است، چرا که ترویج دهندگان این موضوع, پوشاک را به عنوان یکی از هنجارها و عناصر مهم اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای هدف قرار داده‌اند.

بای گفت: یکی دیگر از اهداف حجاب استایل‌ها, تاریخ مصرف دادن به لباس و مد و ترویج مصرف گرایی و مصرف زدگی در جامعه و به فروش رساندن اجناس موجود در کارخانه‌ها است که در این میان, کارخانه و طراح از این موضوع سود می‌برند و صرفا مصرف کنندگان هستند که متضرر می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت زیادی که حجاب در جامعه دارد نمی‌توان برای آن, از مدل‌های خارج از عرف استفاده کرد، چرا که چشم و ذهن تمامی افراد, متمرکز این موضوع حساس است و کوچک ترین تغییر منفی و خاکستری در آن باعث می‌شود که این نگاه‌ها نیز به سرعت تغییر کنند و در این روزها هم که شاهد لاکچری بودن حجاب در فضای مجازی و حقیقی هستیم، باید بیش از پیش به این موضوع دقت کنیم که این موضوع به دلیل مغایرت و تضادها نمی‌تواند مطلوب و مقبول جامعه باشد.

یک جامعه شناس گفت: یکی از اهداف حجاب استایل‌ها، تاریخ مصرف دادن به لباس و مد و ترویج مصرف گرایی در جامعه و به فروش رساندن اجناس موجود در کارخانه‌ها است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f1afc7e70f5e_2020-07-24_19-51

اجتماعی/
آسیب های اجتماعی

3 مرداد 1399 –
19:45

" حجاب‌های لاکچری ", قصه‌ای که این روزها بیش از گذشته رنگ بیشتری به خود گرفته‌ است، به طوری که کافی است برای مشاهده داغ بودن بازار حجاب استایل‌ها، در یک جستجوی ساده کنید تا با افراد مختلفی روبرو شوید که به یُمن تصاویر به ظاهر حجاب گونه و پوشش‌های پُر رنگ و لعاب خود که با هشتگ‌هایی چون حجاب، عفاف، با حجاب، حجاب استایل، حجاب شیک، محجبه که هر یک دنیایی حرف دارند و سعی در ترغیب هر چه بیشتر افراد به استفاده از این نوع پوشش‌ها می‌کنند، به وفور مشاهده کنید.

افرادی که حتی برای مناسبت‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند و از این طریق هم درآمد‌های هنگفتی را کسب می‌کنند که این موضوع واکنش‌های مثبت و منفی زیادی از طرف افراد جامعه و کارشناسان متخصص را به همراه دارد، البته اگرچه عده‌ای از آن‌ها بر این باور هستند که این سبک از علاقه‌مند کردن بانوان به حجاب می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد، امّا برخی دیگر مخالفت صد درصدی خود را با پوشش‌های سنتی اعلام می‌کنند که به هر روی این مورد می‌تواند زنگ خطری باشد، چراکه ممکن است با از بین رفتن استاندارد‌ها آثار سوئی را برای جامعه به همراه داشته باشد.

جعفر بای جامعه شناس در گفت‌وگویی در خصوص اهمیت حجاب در جامعه اظهار کرد: حجاب, نوعی پوشش است که قصد آن حفظ گوهر و ارزش وجودی زن است تا هر آن چه را که باعث جلب توجه شدن و چشم‌ها را به سوی خود کشیدن می‌شود، حذف کند و باعث شود که نگاه حرامی متوجه زن در جامعه نشود.

وی با اشاره به اپیدمی حجاب استایل‌ها در جامعه بیان کرد: اگرچه حجاب استایل‌ها یکی از موضوعاتی است که این روزها بیشتر به چشم می‌آید اما سابقه و ریشه آن به قبل از انقلاب بر می‌گردد، چرا که طراحان مد و ژورنال‌ها همیشه برنامه‌های مختلفی را در فرم و روش‌های بسیار متنوعی طراحی می‌کردند و در قالب عکس و ماکت در معرض عموم قرار می‌دادند تا علاقه مندان از آن طرح‌ها و مدها استفاده کنند.

این جامعه شناس تصریح کرد: این موضوع, از همان گذشته چند مسأله و هدف را در بر می‌گرفت که یکی از آن‌ها, پشت پا زدن به ریشه و آیین و آداب پوشاک در جامعه است، چرا که ترویج دهندگان این موضوع, پوشاک را به عنوان یکی از هنجارها و عناصر مهم اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای هدف قرار داده‌اند.

بای گفت: یکی دیگر از اهداف حجاب استایل‌ها, تاریخ مصرف دادن به لباس و مد و ترویج مصرف گرایی و مصرف زدگی در جامعه و به فروش رساندن اجناس موجود در کارخانه‌ها است که در این میان, کارخانه و طراح از این موضوع سود می‌برند و صرفا مصرف کنندگان هستند که متضرر می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت زیادی که حجاب در جامعه دارد نمی‌توان برای آن, از مدل‌های خارج از عرف استفاده کرد، چرا که چشم و ذهن تمامی افراد, متمرکز این موضوع حساس است و کوچک ترین تغییر منفی و خاکستری در آن باعث می‌شود که این نگاه‌ها نیز به سرعت تغییر کنند و در این روزها هم که شاهد لاکچری بودن حجاب در فضای مجازی و حقیقی هستیم، باید بیش از پیش به این موضوع دقت کنیم که این موضوع به دلیل مغایرت و تضادها نمی‌تواند مطلوب و مقبول جامعه باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

38

مصرف گرایی


لاکچری

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی


khabarfoori in social networks


coronavirus

پیشنهاد ما

ایران وارد عصری جدیدی می‌شود/ پشت پرده قرارداد با روسیه و چین؛ جنگ سرد جدیدی در راه است؟


وکیل بقایی: او حین تصادف از کرمانشاه برمی‌گشت و در حال فرار از کشور نبود / عجیب نیست اگر احمدی‌نژاد برایش تظلم خواهی کند / حاضرم برای اثبات بی‌گناهی بقایی مناظره کنم


از فرزانه انصاری‌فر تعهد گرفته شده بود اما به قولش عمل نکرد / در اعتراضات بهبهان، هیچ خسارتی به اموال عمومی و خصوصی زده نشد


۱۰۰سال پس از قراردادهای جنجالی با بریتانیا، ایران نظر به چین دارد / بحث‌برانگیزترین قراردادهای دوران قاجار و پهلوی را بشناسید


ترسناک‌ترین کشف جدید دانشمندان در مورد کرونا / واکسن کرونا را شاید باید به طور مداوم تزریق کنیم!


آتش بازی در ایران؛ از سوختن جنگلها تا انفجار در مراکز صنعتی / رسانه های اسرائیلی در سکوت منابع رسمی، مدعی خرابکاری صهیونیستها در ایران می شوند


همه قراردادهای پرحاشیه تاریخ ایران / از صلح ۵۰ساله با رومی‌های باستان بر سر ارمنستان تا عهدشکنی بریتانیا در بلوای هرات / سناریوی تکراری تهدید به جنگ، برای عقد قراردادهای یکطرفه با ایران


به روایت شما

مردم در پیچ و تاب گرفتن بیمه بیکاری

1399/5/2

گلایه مخاطبان خبر فوری از عملکرد مشاورین املاک برخلاف مصوبه ستاد کرونا

1399/4/31

سهم آبادانی ها از پالایشگاههای نفت ! + تصویر

1399/4/31

انتقاد از افزایش قیمت خودرو

1399/4/31

حقوق معوقه پرسنل شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه

1399/4/31

گرانی بسته‌های اینترنت داد مردم را درآورد+ فیلم

1399/4/30

ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

دیدار معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید با امیر دریادار سیاری

ج مرداد 3 , 1399
سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران عصر روز پنچ شنبه با حضور در ستاد ارتش، با امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که به منظ..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000