آزمون سخت خودپالایی به مجلس یازدهم رسید/ لزوم حساسیت به خطوط قرمز امنیت ملی

اگرچه اظهارات غیردقیق از سوی نمایندگان مجلس پیرامون هر موضوعی، غیرقابل قبول است اما زمانی که این موضوع در حیطه مسائل مرتبط «امنیت ملی» باشد باید با حساسیت مضاعفی رسیدگی شود و به سادگی از کنار آن عبور ..

5f1412e39e503_2020-07-19_14-01 اگرچه اظهارات غیردقیق از سوی نمایندگان مجلس پیرامون هر موضوعی، غیرقابل قبول است اما زمانی که این موضوع در حیطه مسائل مرتبط «امنیت ملی» باشد باید با حساسیت مضاعفی رسیدگی شود و به سادگی از کنار آن عبور نشود.

ادعاهای بدون سند و غیر واقعی یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درخصوص سند نقشه راه همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین ضمن آن که از سوی وزارت امور خارجه تکذیب شد با فاصله اندکی از سوی خود وی نیز مردود اعلام شد.

صرف نظر از آثار تخریبی این اظهارات که زمینه هجمه مجدد رسانه های وابسته به نظام سلطه برای تاکید بر دروغ پردازیهای چند هفته اخیرشان در مورد همکاریهای راهبردی ایران و چین را فراهم کرد واجد نکات مهمی است که توجه خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه هیئت رییسه محترم مجلس وهیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان به آنها ضروری است:

اول/مجلس یازدهم که در ابتدای دوره چهارساله فعالیتهای خود قرار دارد تلاش نموده که چهره ای متفاوت، پیشرو وتحولی را از این مجلس به نمایش گذارد. این رویکرد که باید از آن به عنوان تلاش برای "خودپالایی" نام برد با توجه به رخدادهای مربوط به دستگیری و مجازات برخی نمایندگان ادوار گذشته مجلس بدلیل فساد و سوء استفاده از جایگاه مقدس نمایندگی مجلس با جدیت بیشتری از سوی نمایندگان این دوره دنبال می شود.

دوم/ اتخاذ این رویکرد از سوی مجلس یازدهم ضمن آن که اقدامی قابل توجه و امیدوار کننده است ،مسئولیتهای نمایندگان این دوره از مجلس و بویژه ساختارهای نظارتی آن رامضاعف می کند.

سوم/ متاسفانه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادوار گذشته بیش از ان که بر اجرای وظایف قانونی خود متمرکز باشد حصنی برای جلوگیری از رسیدگی به تخلفات نمایندگان در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود و در مجموع کارنامه قابل قبولی را در موضوع صیانت واقعی از نمایندگان مجلس ارائه نکرده است.

چهارم/جایگاه قانونی بسیار مهم و تعیین کننده مجلس و بسط ید قابل ملاحظه نمایندگان مردم از افتخارات جمهوری اسلامی بوده و نماد ارزنده ای از جمهوریت نظام است. قانون اساس جمهوری اسلامی ایران امکان اظهارنظر در مورد همه موضوعات مهم کشور را به نمایندگان واگذار نموده و از این رو استفاده به موقع، صحیح و هوشمندانه از این اختیار قانونی وظیفه ای مهم بر دوش وکلای ملت قرار داده است.

پنجم/همانگونه که استفاده عالمانه، دقیق و به موقع از این حق قانونی می تواند در پیشبرد و اصلاح امور کشور اثرات مهم و تعیین کننده ای داشته باشد، بهره گیری غیرصحیح و احیانا منفعت جویانه درابعاد سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و امنیتی می تواند اثار خسارت بار و جبران ناپذیری را بدنبال داشته باشد،چنانکه در موضوع رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی دو نماینده ای که در مجلس گذشته حکم محکومیت گرفتند مشخص شد که برخی نطقهای پیش از دستور آنها که ظاهری انتقادی و حتی انقلابی داشت با اهداف سود جویی اقتصادی ایراد شده بود.

ششم/ اگرچه اظهارات غیر دقیق وبدون پشتوانه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون هر موضوعی،خسارت بار و غیر قابل قبول است اما زمانی که این موضوع در حیطه مسائل مرتبط بامنافع عمومی و "امنیت ملی "باشد باید با حساسیت مضاعفی مورد رسیدگی قرار گرفته و به سادگی از کنار آن عبور نشود .

هفتم/ رسیدگی به اظهارات و اقدامات "مخل امنیت ملی" دارای سازوکارهای قانونی مشخصی است که به طور قطع در موضوع اخیر نیز نهادهای ذیربط در چارچوب مقررات موجود به آن رسیدگی خواهند کرد لیکن نحوه واکنش و رسیدگی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان با اظهارات این نماینده محترم که تاثیرات سوء ان بر امنیت ملی بسیار روشن و غیر قابل انکار است می تواند به عنوان آزمونی مهم برای ارزیابی حساسیت مجلس یازدهم به "راهبرد خودپالایی" به عنوان یکی از اصلی ترین اصول مورد تاکید مجلس جدید باشد.

اگرچه اظهارات غیردقیق از سوی نمایندگان مجلس پیرامون هر موضوعی، غیرقابل قبول است اما زمانی که این موضوع در حیطه مسائل مرتبط «امنیت ملی» باشد باید با حساسیت مضاعفی رسیدگی شود و به سادگی از کنار آن عبور نشود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f1412e39e503_2020-07-19_14-01 سیاسی/ مجلس 29 تیر 1399 – 14:01

ادعاهای بدون سند و غیر واقعی یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درخصوص سند نقشه راه همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین ضمن آن که از سوی وزارت امور خارجه تکذیب شد با فاصله اندکی از سوی خود وی نیز مردود اعلام شد.

صرف نظر از آثار تخریبی این اظهارات که زمینه هجمه مجدد رسانه های وابسته به نظام سلطه برای تاکید بر دروغ پردازیهای چند هفته اخیرشان در مورد همکاریهای راهبردی ایران و چین را فراهم کرد واجد نکات مهمی است که توجه خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه هیئت رییسه محترم مجلس وهیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان به آنها ضروری است:

اول/مجلس یازدهم که در ابتدای دوره چهارساله فعالیتهای خود قرار دارد تلاش نموده که چهره ای متفاوت، پیشرو وتحولی را از این مجلس به نمایش گذارد. این رویکرد که باید از آن به عنوان تلاش برای "خودپالایی" نام برد با توجه به رخدادهای مربوط به دستگیری و مجازات برخی نمایندگان ادوار گذشته مجلس بدلیل فساد و سوء استفاده از جایگاه مقدس نمایندگی مجلس با جدیت بیشتری از سوی نمایندگان این دوره دنبال می شود.

دوم/ اتخاذ این رویکرد از سوی مجلس یازدهم ضمن آن که اقدامی قابل توجه و امیدوار کننده است ،مسئولیتهای نمایندگان این دوره از مجلس و بویژه ساختارهای نظارتی آن رامضاعف می کند.

سوم/ متاسفانه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادوار گذشته بیش از ان که بر اجرای وظایف قانونی خود متمرکز باشد حصنی برای جلوگیری از رسیدگی به تخلفات نمایندگان در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود و در مجموع کارنامه قابل قبولی را در موضوع صیانت واقعی از نمایندگان مجلس ارائه نکرده است.

چهارم/جایگاه قانونی بسیار مهم و تعیین کننده مجلس و بسط ید قابل ملاحظه نمایندگان مردم از افتخارات جمهوری اسلامی بوده و نماد ارزنده ای از جمهوریت نظام است. قانون اساس جمهوری اسلامی ایران امکان اظهارنظر در مورد همه موضوعات مهم کشور را به نمایندگان واگذار نموده و از این رو استفاده به موقع، صحیح و هوشمندانه از این اختیار قانونی وظیفه ای مهم بر دوش وکلای ملت قرار داده است.

پنجم/همانگونه که استفاده عالمانه، دقیق و به موقع از این حق قانونی می تواند در پیشبرد و اصلاح امور کشور اثرات مهم و تعیین کننده ای داشته باشد، بهره گیری غیرصحیح و احیانا منفعت جویانه درابعاد سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و امنیتی می تواند اثار خسارت بار و جبران ناپذیری را بدنبال داشته باشد،چنانکه در موضوع رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی دو نماینده ای که در مجلس گذشته حکم محکومیت گرفتند مشخص شد که برخی نطقهای پیش از دستور آنها که ظاهری انتقادی و حتی انقلابی داشت با اهداف سود جویی اقتصادی ایراد شده بود.

ششم/ اگرچه اظهارات غیر دقیق وبدون پشتوانه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون هر موضوعی،خسارت بار و غیر قابل قبول است اما زمانی که این موضوع در حیطه مسائل مرتبط بامنافع عمومی و "امنیت ملی "باشد باید با حساسیت مضاعفی مورد رسیدگی قرار گرفته و به سادگی از کنار آن عبور نشود .

هفتم/ رسیدگی به اظهارات و اقدامات "مخل امنیت ملی" دارای سازوکارهای قانونی مشخصی است که به طور قطع در موضوع اخیر نیز نهادهای ذیربط در چارچوب مقررات موجود به آن رسیدگی خواهند کرد لیکن نحوه واکنش و رسیدگی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان با اظهارات این نماینده محترم که تاثیرات سوء ان بر امنیت ملی بسیار روشن و غیر قابل انکار است می تواند به عنوان آزمونی مهم برای ارزیابی حساسیت مجلس یازدهم به "راهبرد خودپالایی" به عنوان یکی از اصلی ترین اصول مورد تاکید مجلس جدید باشد.

منبع: نورنیوز

66

مجلس یازدهم
امنیت ملی

اخبار مرتبط

خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks coronavirus پیشنهاد ما

فرمان حمله سایبری به ایران / ترامپ می خواهد فعالیت‌های آنلاین در ایران را مختل کند
۱۰۰سال پس از قراردادهای جنجالی با بریتانیا، ایران نظر به چین دارد / بحث‌برانگیزترین قراردادهای دوران قاجار و پهلوی را بشناسید
ترسناک‌ترین کشف جدید دانشمندان در مورد کرونا / واکسن کرونا را شاید باید به طور مداوم تزریق کنیم!
آتش بازی در ایران؛ از سوختن جنگلها تا انفجار در مراکز صنعتی / رسانه های اسرائیلی در سکوت منابع رسمی، مدعی خرابکاری صهیونیستها در ایران می شوند
همه قراردادهای پرحاشیه تاریخ ایران / از صلح ۵۰ساله با رومی‌های باستان بر سر ارمنستان تا عهدشکنی بریتانیا در بلوای هرات / سناریوی تکراری تهدید به جنگ، برای عقد قراردادهای یکطرفه با ایران
رویارویی چندمنظوره ایران با جبهه غربی / چطور می‌شود در جنگ رسانه‌ای پیروز شد؟
12 نکته درباره کرونا / همه باورهای غلطی که درباره ویروس مرگبار وجود دارد

به روایت شما قطعی برق در منطقه جلالیه تبریز 1399/4/29 در شرایط تعطیلی مدارس از اسفند ، چرا باید شهریه بدهیم ؟ 1399/4/29 بلاتکلیفی حذف ترم دانشگاه 1399/4/29 یک تصویر و دو سوال! 1399/4/28 دستفروشان مترو بدون ماسک عامل شیوع کرونا ! 1399/4/26 یک ساعت برنده یک ساعت بازنده ! 1399/4/26 ادامه

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

دفاع دوباره بهنوش بختیاری از اعدام سه معترض

ی تیر 29 , 1399
در حالی که طی روزهای اخیر اظهارات بهنوش بختیاری؛ بازیگر سینما و تلویزیون درباره حکم اعدام ۳ معترض حوادث آبان خبرساز شد که وی در اظهارنظری جدید از اجرای حکم اعدام این سه معترض دفاع کرد. در حالی که طی روزهای اخیر اظهارات بهنوش بختیاری درباره حکم اعدام ۳ معترض حوادث آبان خبرساز شد که وی در اظهارنظری جدید از اجرای حکم اعدام این سه معترض دفاع کرد. بهنوش بختباری در اینستاگرامش نوشته بود: این سه نفر باید به سزای عمل خود برسند که ساعتی بعد این پست را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد. او در جدیدترین پست اینستاگرامی خود نوشت: من هم مثل همه شما مخالف مجازات آدم بيگناهم....آدم بي گناه... ..بي گناه ،نه كساني كه به وفور مرتكب تجاوز به ناموس مردم شدن،سرقت مسلحانه كردن و پمپ بنزين و بانك و ماشين شهرداري واموال عمومي مردم بيگناه روآتش زدن....من هم مثل همه شما معترضم،خودم و خانوادم معترضيم به خيلي چيزاي اين مملكت... ولي باور كنيد جرائم اينها خيلي خيلي خيلي بيشتر و سنگين تر از يه اعتراض ساده بوده....من هم مثل شما آرزوم اين بود كه هيچ جواني مجازات به اين سنگيني نداشته باشه، ولي حتما فيلمهاي منتشر شده..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000