دو ستونه کردن پست ها

تعداد پست ها در حال حاضر دو ردیف تعیین شده اما شما میتوانید آنرا تا 4 ردیف هم ادامه دهید . یا اینکه منوی کنار را حذف کنید . یا آنرا به سمت چپ بیاورید و یا صفحه را عریض کنید بدون منو . این قالب امکانات بی نظیری دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000