پیگیری مشکلات جامعه پزشکی در پیاده سازی نسخه الکترونیک

اعضای شورای عالی نظام پزشکی در جلسه فوق العاده که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، خواستار پیگیری مشکلات پیاده سازی نسخه الکترونیک شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با چند مصوبه همراه بود.

با توجه به اتخاذ برخی تصمیمات غیرعلمی، متناقض، سیاست زده و یا دیر هنگام که غالباً ناشی از سوءمدیریت در بحران و عدم توجه به نقطه نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های علمی و سایر صاحبنظران بوده که منجر به سردرگمی، سلب اعتماد عمومی و عدم مشارکت مناسب و مؤثر و ایجاد وضعیت وخیم فعلی شده، شورای عالی ضمن تاکید بر ضرورت تدوین برنامه درازمدت و سند ملی در مدیریت بحران کرونا و..

پیگیری مشکلات جامعه پزشکی در پیاده سازی نسخه الکترونیک

اعضای شورای عالی نظام پزشکی در جلسه فوق العاده که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، خواستار پیگیری مشکلات پیاده سازی نسخه الکترونیک شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با چند مصوبه همراه بود.

با توجه به اتخاذ برخی تصمیمات غیرعلمی، متناقض، سیاست زده و یا دیر هنگام که غالباً ناشی از سوءمدیریت در بحران و عدم توجه به نقطه نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های علمی و سایر صاحبنظران بوده که منجر به سردرگمی، سلب اعتماد عمومی و عدم مشارکت مناسب و مؤثر و ایجاد وضعیت وخیم فعلی شده، شورای عالی ضمن تاکید بر ضرورت تدوین برنامه درازمدت و سند ملی در مدیریت بحران کرونا و به ویژه پسا کرونا به عنوان یکی از وظایف اصلی ستاد ملی مبارزه با کرونا، مقرر کرد سازمان نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی در قالب بودجه سال ۱۳۹۹ و انعکاس نتایج به مراجع ذی ربط اقدام نماید.

همچنین با توجه به مسامحه کاری، مصلحت اندیشی های سیاسی و اتخاذ تصمیمات غیر علمی، غیر شرعی و غیر اخلاقی در خصوص برگزاری تجمعات مختلف اعم از مذهبی، آموزشی و…، و نتایج زیانبار آن بر سلامت آحاد جامعه به رغم تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر تبعیت بی چون و چرا از توصیه‌های بهداشتی، شورای عالی مقرر شد موضوع توسط ستاد مرکزی پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد و هشدارهای لازم به مسئولان ذی ربط داده شود.

همچنین پیرو ارائه گزارش رئیس مجمع عمومی سازمان در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری مناسب مجمع عمومی سال ۱۳۹۹ سازمان با توجه مشکلات ناشی از پاندمی کووید ۱۹، شورای عالی ضمن تشکر از تلاش‌های اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی و سازمان مقرر کرد چنانچه به رغم تمامی پیش بینی‌های به عمل آمده به هر علت امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان به شکل حضوری میسر نگردید، هزینه‌های مربوط علاوه بر مبلغ تخصیص داده شده در بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان به عنوان کمک به نظام پزشکی‌های نیازمند سراسر کشور که لیست آنها بر اساس پیشنهاد هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان، بررسی و اعلام نظر کمیسیون تخصصی مشورتی شورای عالی و تصویب نهایی شورای عالی مشخص می‌شود، پرداخت گردد.

پیرو مصوبات شماره یک و دو سی و چهارمین جلسه شورای عالی مورخه ۱۶/‏۰۱/‏۹۹‬ مبنی بر تشکیل و فعالیت ستاد مرکزی پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه، به منظور جلوگیری از موازی کاری و تمرکز تمامی امکانات مقرر شد تمامی اقدامات در این مقوله صرفاً از طریق ستاد مرکزی انجام شود. بدیهی است من بعد ضمن توقف فعالیت‌های موازی، کلیه ارکان و بخش‌های مختلف سازمان ملزم به تبعیت از مصوبات این ستاد می‌باشند.

پیرو گزارش ارائه شده در خصوص فعالیت کارگروه بازنگری تعرفه‌های سال ۱۳۹۹ مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر اینکه متأسفانه طبق برنامه‌های پیش بینی شده عمل نگردیده و تا کنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است. مقرر شد کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه و ارائه پیشنهاد اقدام کند. در ضمن تأکید گردید سازمان با جدیت نسبت به پیگیری موضوع و انعکاس مراتب گلایه مندی جامعه پزشکی از کندی فعالیت کارگروه فوق اقدام نماید.

پیرو مصوبه شماره ۳ سی و هفتمین جلسه شورای عالی مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ و مصوبه شماره هشت سی و هشتمین جلسه شورای عالی مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ و به منظور جلوگیری از اتلاف بیشتر زمان و ضرورت تعیین هزینه اقلام حفاظتی و بهداشتی برای مراجعه کنندگان رشته‌ها و بخش‌های مختلف و با توجه به اهمیت موضوع و افزایش شیوع کرونا و تأکیدات مکرر بر رعایت پروتکل‌های حفاظتی و بهداشتی مقرر شد ضمن اعلام علت عدم اقدام در موعد مقرر، سازمان حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۰۵/‏۹۹‬ نسبت به ارائه موارد خواسته شده اقدام نماید.

همچنین شورای عالی ضمن حمایت از مواضع رئیس کل سازمان در پاسخ به برخی مکاتبات و نقطه نظرات (من جمله مکاتبه شماره ۱۱۷۸۳/۱۰/۱۰۰/۱۳۹۹ مورخ ۰۴/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ در پاسخ به مکاتبه شماره ۱۴۸۳/۳۰۰ مورخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ معاون بهداشت وزارت بهداشت، در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی) و با توجه به افزایش مجدد قیمت و کمیابی اقلام حفاظتی به ویژه دستکش و ماسک بالاخص پس از کاهش اختیارات وزارت بهداشت و واگذاری آن به وزارت صمت، خواستار گوشزد کردن مسئولیت‌های متولیان امور و دوری ایشان از ادبیات توأم با تهدید و مشکل آفرین گردید.

بدیهی است وضعیت موجود ضرورت هماهنگی معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت و همکاری بیش از پیش سازمان و آن وزارتخانه را در انجام مناسب‌تر مسئولیت‌های مشترک شأن دو چندان می‌کند.

پیرو تداوم مشکلات همکاران جامعه پزشکی در خصوص طرح پیاده سازی نسخه الکترونیک و با توجه به مصوبه شماره ۱۰ سی و هشتمین جلسه شورای عالی مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۹۹‬ و ضرورت اجرای طرح طبق مکاتبه وزیر بهداشت به شماره ۶۷۰/۱۰۰ مورخ ۳۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ و پیوست‌های یک و دو آن (طرح نسخه الکترونیک و ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک)، مکاتبه شماره ۱۳۹/۱۴۲ مورخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ دبیر و رئیس شورای عالی بیمه سلامت و نیز اخذ نقطه نظرات ارائه کنندگان خدمات، مقرر شد سازمان در اسرع وقت و با جدیت بیشتر نسبت به پیگیری موضوع و انعکاس نتایج به شورای عالی جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی اقدام کند.

پیرو ارائه گزارش همکاران داروساز عضو شورای عالی در خصوص مشکلات روزافزون داروخانه‌های سراسر کشور در ابعاد مختلف من جمله هجمه‌ها، کم لطفی‌ها و فرافکنی معضلات به این همکاران، طرح نسخه الکترونیک، کاهش حاشیه سود، حق فنی، عدم استفاده از ظرفیت‌های تشکیلاتی و قانونی داروخانه‌ها در توزیع اقلام حفاظتی و مشکلات خاص مالیاتی ایشان مقرر شد با استفاده از نقطه نظرات این همکاران و انجمن مربوط و کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی و به منظور پیشگیری از بحران در این حوزه حساس و مهم، سازمان پیگیری مشکلات مذکور را با لحاظ اولویت و فوریت در دستور کار خود قرار داده و نتیجه در اسرع وقت به شورای عالی منعکس شود.

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان مطرح و نقطه نظرات اصلاحی اعضای شورای عالی در موارد مختلف از جمله تغییر رویکرد به سمت بودجه نویسی علمی، منطقی و برنامه محور و نه سنتی و عملکردی، تلاش جهت کسب منابع درآمدی پایدار، افزایش کمک سازمان به نظام پزشکی‌های شهرستان‌ها و افزایش بهره وری منعکس شده و به اعضای هیأت رئیسه شورای عالی اختیار داده شد که نسبت به امضا و ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان اقدام کند.

گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی انتظامی در خصوص اصلاح شیوه نامه اجرایی ماده ۳۴ آئین نامه انتظامی مطرح و پس از استماع نقطه نظرات اعضای شورای عالی به شرح پیوست مصوب و مقرر شد پس از امضای اعضای هیأت رئیسه شورای عالی جهت اجرا به سازمان ابلاغ گردد، همچنین مقرر شد نسبت به اخذ نقطه نظرات نهایی اعضای شورای عالی در خصوص موارد پیشنهادی کمیسیون تخصصی مشورتی انتظامی جهت اصلاح آئین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی اقدام و سپس جمع بندی نهایی در جلسه هیأت رئیسه شورای عالی انجام گیرد.

پیرو ارائه گزارش هیأت رئیسه شورای عالی در خصوص ضوابط استخدام نیروی انسانی سازمان و پیشنهادهای ارائه شده سازمان طی مکاتبه شماره ۳۸۸۸۰/۱۰/۱۰۰/۱۳۹۹ مورخ ۰۸/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ پس از تشکیل جلسه مربوط کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه و بودجه و تشکیلات در تاریخ ۰۴/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اخذ نقطه نظرات اعضای شورای عالی و انعکاس آن به کمیسیون مذکور اقدام تا پس از بررسی مجدد آن نتایج در اسرع وقت به دبیرخانه شورای عالی ارائه شود.

کد خبر 4989904

admin

دیدگاهتان را بنویسید

پست بعدی

اثری جدید از همایون شجریان

د مرداد 13 , 1399
این روزها همایون شجریان در حال ضبط اثری جدید از ساخته‌های استاد کیخسرو پورناظری است. قطعات این آلبوم احتمالاً از آثار اجرا شده در کنسرت مهر ماه ۱۳۹۷ همایون شجریان و گروه شمس در شهر قونیه است. ویدیویی از ضبط تصنیف مردان خدا در استودیو شماره یک شهر صدا را مشاهده کنید. این روزها همایون شجریان در حال ضبط اثری جدید از ساخته‌های استاد کیخسرو پورناظری است. پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) فرهنگی/ موسیقی 13 مرداد 1399 - 09:55 قطعات این آلبوم احتمالاً از آثار اجرا شده در کنسرت مهر ماه ۱۳۹۷ همایون شجریان و گروه شمس در شهر قونیه است. ویدیویی از ضبط تصنیف مردان خدا در استودیو شماره یک شهر صدا را ..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000